ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 2

In class


Teachers told of a learning log.
We must have 4 elements.
1. Critical mind
2.Creative mind
3. Productive mind
4. Responsible mind
(n) Exposure


Learning about nouns.
Countable and Uncountable Nouns (นามนับได้และคำนามนับไม่ได้)


1. Countable nouns (นามนับได้)
- สำหรับสิ่งที่เราสามารถนับได้เช่น
one dog สุนัขหนึ่งตัว
a cat แมวหนึ่งตัว
six men ผู้ชายหกคน
a house บ้านหนึ่งหลัง


- มีรูปเป็นเอกพจน์และพหูพจน์เช่น
three dogs สุนัขสามตัว
ten ducks เป็ดสิบตัว
a woman ผู้หญิงหนึ่งคน
the shops. ร้านค้าหลายร้าน


2. Uncountable nouns (นามนับไม่ได้)
- คือสิ่งที่เราไม่สามารถนับได้เช่น
sugar นํ้าตาล
water นํ้า
air อากาศ
rice ข้าว


- นามที่บอกอาการ ความรู้สึก สภาพ ลักษณะเช่น
beauty ความสวย
love ความรัก
knowledge ความรู้


Ex.


1. Please look after the house for me.
 (ฝากดูแลบ้านให้ฉันด้วยนะ)
2. I have sandwich and an apple for lunch, the sandwich is not delicious but the apple delicious.  
(ฉันกินแซนวิชกับแอปเปิ้ลเป็นอาหารกลางวันแซนวิชไม่ค่อยอร่อยเท่าไรแต่แอปเปิ้ลอร่อยดี)
3. Nid will borrow a book from the library.
 (นิดจะไปยืมหนังสือจากห้องสมุด)


Out class


1. You will go to Chiang Mai by car or train.
(เธอจะไปเชียงใหม่ทางรถยนต์หรือรถไฟก็ได้)
2. My mother bought new car to me it is Japanese small car.
(รถยนต์ที่แม่ซื้อให้ฉันเป็นรถญี่ปุ่นคันเล็กๆ)
3. He will take me to a good restaurant to celebrate my birthday, but then we go restaurant near his office. (เขากะว่าจะพาฉันไปร้านอาหารดีๆเพื่อฉลองวันเกิดฉันแต่แล้วเราก็ลงเอ่ยที่ร้านอาหารใกล้ๆที่ทำงานเขานั่นแหละ)
4.  A. I used the money out of it because I was the lease  expensive hotel in town.
    B .Why did not the lease cheaper hotels.
   ก.ฉันใช้เงินไปหมดเลยเพราะฉันพักโรงแรมที่แพงที่สุดในเมือง
   ข.ทำไมเธอถึงไม่อยู่โรงแรมที่ถูกกว่านั้นล่ะ
5. Everyone knows that the money is needed in life.
 (ใครๆก็รู้ว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น