ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 3

In class

Modality ทัศนะภาวะ – มุมความคิดเห็น, มุมมองต่อเหตุการณ์

Communicative competences
1. Linguistics
2. Sociolinguistics
3. Discourse คนแปลต้องตีความออกมาให้ได้ถ้าตีความไม่ได้แปลไม่รู้เรื่อง
4. Strategic/Pragmatic
ต้องศึกษาทั้ง 4 ตัวนี้ที่ต้องทบทวนมากที่สุด 1, 3

กริยาช่วย

will - would = จะ/shall - should = จะ / can - could = สามารถ /may - might = บางที,อาจจะ/ must = ต้อง
may (บอกความน่าจะเป็น) can (บอกความสามารถ) will (บอกอนาคต) should (คำแนะนำ)

Ex.
Can –Your sister can speak English well.
(พี่สาวเธอพูดอังกฤษได้ดี)
The temperature can sometimes reach 40c in April.
 (บางครั้งอุณหภูมิอาจจะสูงถึง 40 c ใน เดือนเมษายน)
You can take my car.
(เอารถฉันไปก็ได้)
Can you pass me the salt?
(ประโยคขอร้อง – ช่วยส่งขวดเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหม)
He can run very fast.
(เขาวิ่งได้เร็วมาก)
When he was young, he could run very fast.
(ตอนที่เขายังเด็กเขาวิ่งเร็วมาก)
Can you turn on the light? / Could you turn on the light?
“I can’t see you today but I could see you tomorrow”

Out class

1.When you decide might be right or wrong
(เวลาตัดสินอะไรคนเราอาจจะถูกหรือผิดก็ได้)
2.He cannot use chopsticks.
 (เขาใช้ตะเกียบไม่เป็น)
3.Can you live here as long as you want?
(คุณอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้เท่าที่คุณอยากอยู่)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น