ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 15
วันที่ 20-24
สัปดาห์นี้ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากวันจันทร์โรงเรียนปิดวันรายอวันอังคารลาและวันพุธไม่เรียนเนื่องจากครูไทยพุทธไปอมรมที่ทุ่งสงก็เลยไม่มีการเรียนการสอนและวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์พาเด็กไปแข่งทักษะวิชาการที่โรงเรียนทุ่งเกราะและปทุมานุกุล

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 14
วันที่ 13-17
สัปดาห์นี้วันจันทร์ไม่เรียนเพราะชดเชยวันแม่วันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมถึงชั่วโมงสอนก็ไปสอน3/1โดยให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ก่อนและให้ทำแบบฝึกตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและบ่ายโมงก็สอน 1/2 จากการสอนในวันนี้พบว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนสั่งให้ทำก็ทำและส่งก่อนเวลาสอนเสร็จก็ทำงานส่วนตัวและวันพุธตอนเช้าคุมแถวและคุมนักเรียนถัดแผ่นเฟรมวันนี้นักเรียนไม่ได้ฝึกสมาธิเพราะเครื่องเสียงเสียจากนั้นก็ไปคุมห้อง 4/2 เพราะครูประจำชั้นไม่อยู่จากการไปคุมห้องนี้พบว่าไม่สามารถคุมห้องได้เพราะเด็กห้องนี้ส่วนใหญ่นั่งอยู่กับที่ไม่ได้เขาจะเดินไปเดินมาบางคนออกจากห้องเลยต้องไปตามและจากนั้นก็ไปคุมห้อง4/1ต่อโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกวิชาคณิตและถึงชั่วโมงสอนก็สอนห้อง1/1และจากนั้นตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและช่วงบ่ายก็ทำงานส่วนตัวจากนั้นก็ไปคุมนักเรียน1/2โดยจะสอนวิชาสุขศึกษาและจากนั้นก็เล่านิทานให้ฟังที่ไปคุมห้องนี้ก็เพราะว่าเห็นนักเรียนเล่นมั่วกันอยู่ก็เลยเข้าไปดูและวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ลา

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 13
วันที่ 06-10
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมเขต,แถว,ฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็สอนวิชาคณิตเพราะวันนี้ครูประจำชั้นลาและพอถึงชั่วโมงสอนก็ไปสอนห้อง 3/2ตอนเที่ยงตักข้าวให้นักเรียนช่วงบ่ายก็สอนวิชาภาษาไทยวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนจากนั้นไปคุมแถวนักเรียนและคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วสอนนักเรียน3/1ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารและช่วงบ่ายสอนนักเรียน1/2และทำงานส่วนตัววันพุธตอนเช้าคุมเขต แถวฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นสอนนักเรียน 1/1 ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนช่วงบ่ายก็ทำงานส่วนตัวและวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมเขต,แถว,ฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นสอนนักเรียน 1/2 ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนช่วงบ่ายสอนนักเรียน3/1และจากนั้นก็ไปจัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติจนถึงห้าโมงและวันศุกร์ก็จัดกิจกรรมวันแม่ก็เป็นฝ่ายลงทะเบียนและช่วยงานอื่นๆ

                                                    งานวันแม่
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 12
วันที่ 30-03
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมเขตแถว ฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็สอนวิชาคณิตเพราะครูประจำชั้นไปทำธุระจากนั้นก็ไปทำงานส่วนตัวเสร็จแล้วก็สอนห้อง 3/2 และวันนี้การจัดกิจกรรมในการสอนโดยให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มและให้คำศัพท์กลุ่มละสองคำจากนั้นให้นักเรียนออกมาใบ้คำศัพท์แล้วให้กลุ่มที่เหลือช่วยกันตอบผลปรากฏว่านักเรียนจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมและช่วงบ่ายก็ทำงานส่วนตัวและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนจากนั้นไปคุมนักเรียนเข้าแถวและเข้าสอนวิชาภาษาพาทีห้อง 1/1เนื่องจากครูประจำชั้นไม่อยู่จากนั้นทำงานส่วนตัวและถึงชั่วโมงสอนก็ไปสอนนักเรียนห้อง 3/1 และช่วงบ่าย 1/2 จากการสอนในวันนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะตั้งใจเรียนและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสอนเสร็จก็ทำงานส่วนตัวบ่ายสี่คุมนักเรียนเข้าแถวกลับบ้านและวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาด เข้าแถว ฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็ไปคุมนักเรียนห้อง 1/2โดยให้นักเรียนคัดลายมือและจากนั้นก็ไปสอนนักเรียน 1/1 จากนั้นตักกับข้าวให้กับนักเรียนและช่วงบ่ายทำงานส่วนตัวและวันพุธ,พฤหัสบดี ไม่เรียน