ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 7
วันที่ 25-29
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมนักเรียนเข้าแถวหลังจากนั้นก็ไปที่โรงเรียนโมคลานไปดูนักเรียนซ่อมลิเกฮูลูเสร็จจากกิจกรรมนี้ภาคบ่ายก็ช่วยครูพี่เลี้ยงทำอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันแข่งกีฬาเครือข่ายจนถึงห้าโมงครึ่งและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิ,ถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็ไปช่วยซ่อมนักกรีฑารุ่น6ปีจากนั้นก็ไปทำอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันแข่งกีฬาเครือข่ายจากนั้นก็ไปช่วยทำหัสจรรย์ที่สนามแสงจันทร์เสร็จแล้วก็ไปร่วมซ่อมเพลงเชียร์และบ่ายสี่ก็กลับเพื่อเตรียมตัวไปซ่อมลิเกฮูลูที่สนามแสงจันทร์ประมาณหกโมงจนถึงตีแปดวันพุธตอนเช้าก็ช่วยทำที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและตอนบ่ายก็ช่วยแต่งหน้านักเรียนที่จะไปเล่นลิเกฮูลูพอบ่ายสี่ก็เดินขบวนพาเรดและวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ก็แข่งกีฬาเครือข่าย

                                       กีฬาเครือข่าย


วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 6
วันที่ 18-22
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบและคุมแถวหลังจากนั้นก็คุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วเข้าสอนนักเรียนห้อง3/2จากนั้นก็ช่วยครูประจำชั้นทำงานประจำชั้นช่วยพิมพ์งานและตอนเที่ยงก็ช่วยตักกับข้าวให้นักเรียนตอนบ่ายสามก็คัดเลือกนักเรียนเพื่อไปซ่อมกีฬาวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมนักเรียนเข้าแถวเสร็จก็คุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็เข้าสอนนักเรียนห้อง3/1ตอนเที่ยงก็ช่วยตักกับข้าวและคุมนักเรียนรับประทานอาหารพอตอนบ่ายก็สอนนักเรียนห้อง1/2เสร็จบ่ายสามโมงครึ่งก็ซ่อมกีฬาวันพุธตอนเช้าดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้วไปคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและเข้าสอนนักเรียนห้อง1/1พอตอนเที่ยงก็ช่วยตักกับข้าวให้นักเรียนตอนบ่ายก็ขออนุญาตทางโรงเรียนไปเซ็นเงินกู้ที่มหาลัยพอประมาณบ่ายสามครึ่งก็เข้าโรงเรียนจัดนักเรียนเข้าแถวกลับบ้านและวันพฤหัสบดีดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้วไปคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและวันนี้อาจารย์นิเทศน์วิชาเอกได้มานิเทศน์ที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็เข้าสอนห้อง1/2และตอนบ่ายก็สอนห้อง3/1โดยให้นักเรียนท่องคำศัพท์และปัญหาที่พบมีนักเรียนบางคนไม่ยอมท่องก็เลยให้ท่องสองคนและจากนั้นก็ไปร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนและวันศุกร์ก็ดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบดูนักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำแล้วไปคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็ไปร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนและพอถึงคาบสอนก็สอนนักเรียนห้อง1/1และ3/2พอตอนบ่ายก็ไปร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนต่อจนถึงบ่ายสี่

           ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 5
วันที่ 11-15
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมเขตพื้นที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วไปคุมแถวนักเรียนซึ่งจากการทำกิจกรรมนี้จะพบปัญหาคือนักเรียนบางคนจะเอาเปรียบเพื่อนไม่ยอมกวาดขยะและพอถึงชั่วโมงสอนก็ไปสอนนักเรียนห้อง3/2จากการสอนนี้ก็จะพบว่ามีนักเรียนไม่ทำงานเวลาสั่งให้ทำแบบฝึกพอตอนเที่ยงก็ตักกับข้าวและคุมนักเรียนรับประทานอาหารพอถึงบ่ายสามก็ซ่อมกีฬาและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนหลังจากนั้นคุมแถวเสร็จแล้วก็คุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมหลังจากนั้นสอนนักเรียนห้อง3/1ตอนเที่ยงตักกับข้าวและคุมนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปคุมนักเรียนแปรงฟันและได้พบว่ามีนักเรียนไม่พาแปรงสีฟันมาบางคนบอกว่าแก้วแตกไม่มีแก้วจะใส่น้ำพอตอนบ่ายก็สอนนักเรียนห้อง1/2จากนั้นบ่ายสามก็ซ่อมกีฬาได้ดูแลนักเรียนซ่อมเพลงเชียร์หลังจากนั้นก็คุมแถวนักเรียนกลับบ้านและวันพุธตอนเช้าก็คุมเขตพื้นที่รักษาความสะอาดและแถวและจะพบว่านักเรียนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็คุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและพอเสร็จก็ช่วยครูประจำชั้นทำเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนและพอถึงคาบสอนก็ไปสอนห้อง1/1หลังจากนั้นตอนบ่ายก็ช่วยครูทำเหรียญต่อหลังจากนั้นก็ไปพบครูนิเทศก์วิชาชีพครูเสร็จแล้วก็ไปทำต่อให้เสร็จและไปคุมนักเรียนซ่อมเพลงเชียร์จนถึงสี่โมงพอวันพฤหัสบดีคุมเขตและแถวจากนั้นนักเรียนก็ฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและช่วยครูทำถ้วยรางวัลและสอนนักเรียนห้อง3/1พอภาคบ่ายก็ซ่อมกีฬาสีและวันศุกร์ก็เล่นกีฬาสีเลยไม่มีการเรียนการสอน

                                            กีฬาสี

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 4
วันที่ 05-08
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 4 ของการเรียนการสอนซึ่งสัปดาห์นี้วันจันทร์ไม่เรียนและวันอังคารตอนเช้าก็รับนักเรียนหน้าโรงเรียนหลังจากนั้นก็คุมนักเรียนเข้าแถวและคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมเสร็จจากกิจกรรมนี้ก็สอนนักเรียนป.3/1 และ 1/2 จากการสอนในคาบนี้จะพบว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนมากกว่าเดิมพอบ่ายสามก็ช่วยซ่อมกีฬานักเรียนและวันพุธตอนเช้าก็คุมเขตนักเรียนและแถวหลังจากนั้นก็คุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วก็ไปประชุมเงินกู้และวันพฤหัสบดีไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากมีพิธีไหว้ครูก็ช่วยคุมนักเรียนและร่วมกิจกรรมและวันศุกร์ตอนเช้าก็คุมเขตรักษาความสะอาดของป.3และแถวหลังจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและสอนนักเรียนป.3/1และ 1/2จากการสอนนี้ก็จะพบว่านักเรียนจะไม่ค่อยร่วมกิจกรรมและหลังจากนั้นก็ตักกับข้าวให้กับนักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารและพอตอนบ่ายสามก็ซ่อมกีฬาจากกิจกรรมนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะตั้งใจซ่อมและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  


พิธีไหว้ครู

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555


นักเรียนป. 3/1
สัปดาห์ที่ 3
วันที่ 28-01
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามแล้ววันแรกของสัปดาห์นี้ก็เหมือนกับทุกๆวันแต่วันนี้ไม่ได้คุมนักเรียนเข้าแถวเนื่องจากฝนตกพอถึงกิจกรรมพัฒนาสมองดิฉันก็จะไปคุมนักเรียนดูว่าใครทำหรือไม่ทำหลังจากเสร็จกิจกรรมนี้ก็ถึงเวลาถัดแผ่นเฟรมและเสร็จจากกิจกรรมนี้ก็เข้าประจำห้อง 3/1และคุมนักเรียน 3/2 และสอนภาษาอังกฤษ 3/2 และปัญหาที่พบจากการสอนก็คือนักเรียนจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนบางคนทำเป็นเล่นสั่งให้เขียนก็ไม่เขียนสั่งให้อ่านก็ทำเป็นเล่นๆพอเที่ยงก็ตักกับข้าวให้กับนักเรียนหลังจากนั้นก็ไปคุมนักเรียนแปรงฟันเสร็จก็เข้าประจำห้องและครูประจำชั้นให้ช่วยทำปพ.5แทนครูเกษรครูประจำชั้นห้อง3/2และหลังจากนั้นก็คุมนักเรียนและตรวจงานนักเรียนวิชาภาษาไทยและวันนี้ตอนบ่ายห้อง 3/1กับ3/2ก็รวมห้องกันเนื่องจากครูประจำชั้นห้อง3/2หยุดลายาวทำให้ไม่มีครูประจำชั้นและจากการที่รวมห้องกันทำให้ยากที่จะคุมห้องกว่าเดิมพอนักเรียนกลับก็จัดโต๊ะใหม่เพื่อจะได้คุมชั้นง่ายหน่อยพอวันอังคารก็ไปรอรับนักเรียนหน้าโรงเรียนหลังจากนั้นก็คุมแถวนักเรียนและเสร็จจากภารกิจนี้ก็ถึงเวลาถัดแผ่นเฟรมหลังจากนั้นก็เข้าประจำห้องให้ตัวแทนนักเรียนไปรับนมและหลังจากนั้นก็สอนนักเรียนห้อง 3/1และ3/2และพอเที่ยงก็ตักข้าวให้กับนักเรียนและก็คุมนักเรียนแปรงฟันและวันนี้เรียนครึ่งวันเพราะทางโรงเรียนจะประชุมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตสู่ประชาคมอาเซียนลูกเสือและเนตรนารีต้านภัยยาเสพติดและก็ได้ช่วยจัดสถานที่ให้กับโรงเรียนเพราะโรงเรียนเป็นเจ้าภาพวันพุธไม่มีการเรียนการสอนเพราะทางโรงเรียนได้มีโครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตสู่ประชาคมอาเซียนลูกเสือและเนตรนารีต้านภัยยาเสพติดมีโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย 27โรงเรียนได้เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยและวันนี้ก็ได้ช่วยทางโรงเรียนจัดสถานที่ ดูแลอาหารการกินและวันพฤหัสบดีก็ได้มีการเรียนการสอนตามปกติก็ได้ช่วยครูประจำชั้นทำข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายและสอนนักเรียนห้อง 1/2 และ 3/1 วันนี้นักเรียนทั้งสองห้องได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดีมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นและวันศุกร์นี้ก็ได้มีการประชุมผู้ปกครองก็ได้ช่วยงานฝ่ายลงทะเบียนและพอถึงคาบก็สอนห้อง 1/1ห้องนี้เป็นห้องที่เด็กซนมากและคุมชั้นยากกว่าห้องอื่นและหลังจากนั้นช่วยตักกับข้าวให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นงานประจำอยู่แล้ว


โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตสู่ประชาคมอาเซียนลูกเสือ
และเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด