ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 21
วันที่ 1-5
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วของการเรียนการสอนซึ่งวันวันจันทร์และวันอังคารจะเรียนตามปกติส่วนวันพุธถึงวันศุกร์จะมีการสอบวัดผลภาคเรียนที่ 1และวันจันทร์ตอนเช้าคุมนักเรียนเข้าแถวจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและเวลาว่างทำงานส่วนตัวจากนั้นก็ไปสอนห้อง 3/2 โดยให้นักเรียนทบทวนความรู้แล้วพอถึงพักเที่ยงก็ตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนแปรงฟันแล้วตอนบ่ายช่วยงานธุรการและคุมแถวนักเรียนกลับบ้านและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน3/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วตอนบ่ายก็สอนนักเรียนป.1/2ทบทวนความรู้และคุมแถวนักเรียนกลับบ้านวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนเข้าแถวจากนั้นคุมสอบนักเรียนห้อง3/1วิชาภาษาอังกฤษโดยอ่านให้ฟังพอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารตอนบ่ายคุมสอบนักเรียนห้อง3/2วิชาภาษาอังกฤษโดยอ่านให้ฟังวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และคุมแถวนักเรียนจากนั้นทำงานส่วนตัวและคุมสอบนักเรียนห้อง 1/2วิชาภาษาอังกฤษโดยอธิบายและอ่านให้ฟัง ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนตอนบ่ายคุมสอบนักเรียนห้อง1/2วิชาภาษาอังกฤษโดยอธิบายและอ่านให้ฟังและ วันศุกร์วันสุดท้ายของการสอบตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่แล้วไปคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิและทำงานส่วนตัวตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนสอบจากนั้นก็ตรวจข้อสอบและรวบรวมคะแนนสอบแล้วส่งคะแนนสอบให้ครูประจำชั้นแล้วทำงานส่วนตัวจนถึงบ่ายสาม

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 20
วันที่ 24-28
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมนักเรียนเข้าแถวดูความระเบียบเรียบร้อยจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและเวลาว่างทำงานส่วนตัวพอถึงคาบสอนก็สอนนักเรียน ป.3/1 เนื่องจากครูประจำชั้นไม่สบายจากนั้นก็ไปสอนห้อง 3/2 แล้วสอนวิชาคณิต ป. 3/1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากนั้นก็ตรวจแบบฝึกหัดพอถึงพักเที่ยงก็ตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายสอนวิชาภาษาพาทีห้อง 3/1และคุมแถวนักเรียนกลับบ้านและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน3/1และช่วยงานครูพี่เลี้ยงพอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วตอนบ่ายก็สอนนักเรียนป.1/2และคุมแถวนักเรียนกลับบ้านวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิจากนั้นคุมนักเรียนห้อง 3/1แล้วไปสอนนักเรียนห้อง 1/1 พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารตอนบ่ายช่วยงานฝ่ายวิชาการวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และคุมแถวนักเรียนและฝึกสมาธิจากนั้นทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียนห้อง 1/2ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและตอนบ่ายสอนนักเรียนห้อง3/1จากนั้นก็ช่วยงานฝ่ายวิชาการโดยบรรจุข้อสอบลงในซองจนถึงเลิกเรียนและวันศุกร์คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่แล้วไปคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิและสอนนักเรียนห้อง 1/1สอนนักเรียนห้อง 3/2 ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและช่วยงานธุรการจากนั้นคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 19
วันที่ 17-21
สัปดาห์นี้วันจันทร์คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และห้องเรียนและคุมนักเรียนเข้าแถวดูความระเบียบเรียบร้อยจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและเวลาว่างทำงานส่วนตัวพอถึงคาบสอนก็ไปสอนนักเรียน ป.3/2 และคุมนักเรียน ป.1/2พอถึงพักเที่ยงก็ตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายให้นักเรียนป.1/2 เขียนวิชาภาษาพาทีและคุมแถวนักเรียนกลับบ้านและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน 3/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วตอนบ่ายก็สอนนักเรียน ป.1/2 และคุมนักเรียนห้องนี้เพราะครูประจำชั้นไปอบรมแล้วก็ทำงานให้กับครูประจำชั้น 3/1 และคุมแถวนักเรียนกลับบ้านวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิจากนั้นสอนนักเรียนห้อง 1/1 พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารตอนบ่ายทำงานส่วนตัวจนถึงเลิกเรียนวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และคุมแถวนักเรียนและฝึกสมาธิจากนั้นทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียนห้อง 1/2ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและตอนบ่ายสอนนักเรียนห้อง 3/1จากนั้นก็ทำงานส่วนตัวและคุมนักเรียนกวาดขยะก่อนกลับบ้านและดูแลความเรียบร้อยของห้อง 3/1 และวันศุกร์คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และห้องเรียนแล้วไปคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิและสอนนักเรียนห้อง 1/1สอนนักเรียนห้อง 3/2 ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและช่วยงานครูประจำชั้นจากนั้นคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน


วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 18
วันที่ 10-14
สัปดาห์นี้วันจันทร์คุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและเวลาว่างทำงานส่วนตัวพอถึงคาบสอนก็ไปสอนนักเรียน ป.3/2 แล้วพอถึงพักเที่ยงก็ตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายไปช่วยจัดงานนิทรรศการท่าศาลาและจากการสอนในวันนี้โดยให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์จากนั้นสอนประโยคให้นักเรียนอ่านแล้วให้นักเรียนตอบคำถามและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและทำความสะอาดห้องและช่วยนักเรียนล้างห้องน้ำเวลาว่างก็ทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน3/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วก็ไปช่วยทำอุปกรณ์ค่ายการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลามบ่ายสี่ก็ปล่อยนักเรียนกลับบ้านวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำและเขตพื้นที่และคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิจากนั้นก็ไปคุมนักเรียน1/2เนื่องจากครูประจำชั้นไปอบรม พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารตอนบ่ายก็ประจำห้อง 1/2จนถึงเลิกเรียนวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดและคุมแถวนักเรียนและฝึกสมาธิจากนั้นทำงานส่วนตัวและคุมนักเรียนห้อง 1/2 โดยให้นักเรียนคัดลายมือจากนั้นให้นักเรียนดูนิทานจากอินเตอร์เน็ตและตั้งคำถามจากนิทานถามนักเรียนตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันตอนบ่ายสอนนักเรียน 1/2 โดยตรวจแบบฝึกหัดที่นักเรียนยังค้างอยู่ถ้าใครยังไม่ทำก็ให้ทำจนเสร็จจากนั้นก็ทำงานส่วนตัวและคุมนักเรียนกวาดขยะก่อนกลับบ้านและดูแลความเรียบร้อยของห้อง 1/2 และวันศุกร์คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิและสอนนักเรียนวิชาภาษาพาทีห้อง 1/2 คุมนักเรียนห้อง 1/2 จากนั้นคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน


วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 17
วันที่ 3-7
สัปดาห์นี้วันจันทร์คุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและเวลาว่างทำงานส่วนตัวพอถึงคาบสอนก็ไปสอนนักเรียน ป.3/2แล้วพอถึงพักเที่ยงก็ตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายทำงานที่ยังค้างอยู่และวันอังคารตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดและวันนี้มีนักเรียนศีรษะแตกหนึ่งคนเนื่องจากเพื่อนโยนไม้กวาดลงแล้วเด็กคนนี้ผ่านมาพอดีก็เลยโดนไม้กวาดและครูที่โรงเรียนก็พาไปโรงพยาบาลโดนเย็บสามเข็มและวันอังคารคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและเวลาว่างก็ทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน 3/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและช่วงบ่ายก็สอน 1/2 จากการสอนในวันนี้พบว่านักเรียนจะเล่นกันในห้องไม่ตั้งใจเรียนเสร็จแล้วก็ไปทำงานส่วนตัวบ่ายสี่ก็ปล่อยนักเรียนกลับบ้านวันพุธก็เหมือนอย่างทุกวันและวันนี้ก็ทำงานให้กับครูที่ประจำห้องอยู่จากนั้นก็ไปสอนนักเรียน1/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายก็ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและในการไปวันนี้ก็ได้รู้สภาพปัญหา ความเป็นอยู่ของนักเรียนและ ฐานะของนักเรียนวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมแถวนักเรียนจากนั้นทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียนห้อง1/2ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนตอนบ่ายสอนนักเรียน 3/1 จากนั้นก็ทำงานส่วนตัวและวันศุกร์วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยไม่ได้เข้าแถวหน้าเสาธงนักเรียนก็เลยเข้าแถวหน้าห้องของตนเองก็ไปคุมแถวนักเรียนและไปดูนักเรียนช่วงชั้นที่สองฝึกสมาธิและจากนั้นก็ทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน 3/2 ตอนบ่ายสอนนักเรียน 1/1 แล้วทำงานส่วนตัวจนถึงเลิกเรียนวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 16
วันที่ 27-31
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วพอถึงคาบเรียนก็เข้าสอนนักเรียนห้อง 3/2 จากการสอนในวันนี้พบว่านักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนเนื่องจากโรงเรียนปิดหลายวันและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนวันนี้นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อยมากจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิพอถึงคาบสอนก็เข้าสอนนักเรียนห้อง3/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนพอบ่ายโมงก็สอนนักเรียน 1/2และวันพุธตอนเช้าคุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วพอถึงคาบเรียนก็เข้าสอนนักเรียนห้อง 1/1 พอเที่ยงตักกับข้าวใหห้นักเรียนพอประมาณบ่ายสามก็ไปคุมนักเรียนเล่นพละและในการสอนวันนี้ห้อง 1/1 ไม่ตั้งใจเรียนเลยและวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วพอถึงคาบเรียนก็เข้าสอนนักเรียนห้อง1/2วันนี้ให้นักเรียนทดสอบเก็บคะแนนจากการทดสอบในวันนี้พบว่ามีนักเรียนคนหนึ่งไม่ยอมทำแบบทดสอบเนื่องจากเด็กคนนี้มีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนและตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนพอบ่ายโมงก็สอนนักเรียน 3/1โดยให้ทดสอบเช่นกันและวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสุดสัปดาห์ตอนเช้าคุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วพอถึงคาบเรียนก็เข้าสอนนักเรียนห้อง1/1โดยให้นักเรียนทดสอบเช่นกันและจากนั้นก็สอนนักเรียนห้อง 3/2 โดยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์และพอตอนบ่ายก็ประชุมถึงห้าโมง

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 15
วันที่ 20-24
สัปดาห์นี้ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากวันจันทร์โรงเรียนปิดวันรายอวันอังคารลาและวันพุธไม่เรียนเนื่องจากครูไทยพุทธไปอมรมที่ทุ่งสงก็เลยไม่มีการเรียนการสอนและวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์พาเด็กไปแข่งทักษะวิชาการที่โรงเรียนทุ่งเกราะและปทุมานุกุล

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 14
วันที่ 13-17
สัปดาห์นี้วันจันทร์ไม่เรียนเพราะชดเชยวันแม่วันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมถึงชั่วโมงสอนก็ไปสอน3/1โดยให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ก่อนและให้ทำแบบฝึกตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและบ่ายโมงก็สอน 1/2 จากการสอนในวันนี้พบว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนสั่งให้ทำก็ทำและส่งก่อนเวลาสอนเสร็จก็ทำงานส่วนตัวและวันพุธตอนเช้าคุมแถวและคุมนักเรียนถัดแผ่นเฟรมวันนี้นักเรียนไม่ได้ฝึกสมาธิเพราะเครื่องเสียงเสียจากนั้นก็ไปคุมห้อง 4/2 เพราะครูประจำชั้นไม่อยู่จากการไปคุมห้องนี้พบว่าไม่สามารถคุมห้องได้เพราะเด็กห้องนี้ส่วนใหญ่นั่งอยู่กับที่ไม่ได้เขาจะเดินไปเดินมาบางคนออกจากห้องเลยต้องไปตามและจากนั้นก็ไปคุมห้อง4/1ต่อโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกวิชาคณิตและถึงชั่วโมงสอนก็สอนห้อง1/1และจากนั้นตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและช่วงบ่ายก็ทำงานส่วนตัวจากนั้นก็ไปคุมนักเรียน1/2โดยจะสอนวิชาสุขศึกษาและจากนั้นก็เล่านิทานให้ฟังที่ไปคุมห้องนี้ก็เพราะว่าเห็นนักเรียนเล่นมั่วกันอยู่ก็เลยเข้าไปดูและวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ลา

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 13
วันที่ 06-10
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมเขต,แถว,ฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็สอนวิชาคณิตเพราะวันนี้ครูประจำชั้นลาและพอถึงชั่วโมงสอนก็ไปสอนห้อง 3/2ตอนเที่ยงตักข้าวให้นักเรียนช่วงบ่ายก็สอนวิชาภาษาไทยวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนจากนั้นไปคุมแถวนักเรียนและคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วสอนนักเรียน3/1ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารและช่วงบ่ายสอนนักเรียน1/2และทำงานส่วนตัววันพุธตอนเช้าคุมเขต แถวฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นสอนนักเรียน 1/1 ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนช่วงบ่ายก็ทำงานส่วนตัวและวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมเขต,แถว,ฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นสอนนักเรียน 1/2 ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนช่วงบ่ายสอนนักเรียน3/1และจากนั้นก็ไปจัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติจนถึงห้าโมงและวันศุกร์ก็จัดกิจกรรมวันแม่ก็เป็นฝ่ายลงทะเบียนและช่วยงานอื่นๆ

                                                    งานวันแม่
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 12
วันที่ 30-03
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมเขตแถว ฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็สอนวิชาคณิตเพราะครูประจำชั้นไปทำธุระจากนั้นก็ไปทำงานส่วนตัวเสร็จแล้วก็สอนห้อง 3/2 และวันนี้การจัดกิจกรรมในการสอนโดยให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มและให้คำศัพท์กลุ่มละสองคำจากนั้นให้นักเรียนออกมาใบ้คำศัพท์แล้วให้กลุ่มที่เหลือช่วยกันตอบผลปรากฏว่านักเรียนจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมและช่วงบ่ายก็ทำงานส่วนตัวและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนจากนั้นไปคุมนักเรียนเข้าแถวและเข้าสอนวิชาภาษาพาทีห้อง 1/1เนื่องจากครูประจำชั้นไม่อยู่จากนั้นทำงานส่วนตัวและถึงชั่วโมงสอนก็ไปสอนนักเรียนห้อง 3/1 และช่วงบ่าย 1/2 จากการสอนในวันนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะตั้งใจเรียนและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสอนเสร็จก็ทำงานส่วนตัวบ่ายสี่คุมนักเรียนเข้าแถวกลับบ้านและวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาด เข้าแถว ฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็ไปคุมนักเรียนห้อง 1/2โดยให้นักเรียนคัดลายมือและจากนั้นก็ไปสอนนักเรียน 1/1 จากนั้นตักกับข้าวให้กับนักเรียนและช่วงบ่ายทำงานส่วนตัวและวันพุธ,พฤหัสบดี ไม่เรียน

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 11
วันที่ 23-27
สัปดาห์นี้วันจันทร์และวันอังคารลากลับบ้านเนื่องจากญาติเสียวันพุธตอนเช้าคุมแถวและฝึกสมาธิและเวลาว่างตกแต่งห้องและถึงคาบสอนก็ไปสอนห้อง1/1แต่วันนี้ไม่ได้สอนเนื่องจากครูประจำชั้นห้องนี้กำลังเก็บกวาดถูห้องก็เลยไปได้สอนเลยไปทำดอกไม้ตกแต่งห้องจนถึงบ่ายสี่และวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดและแถวหลังจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็ไปทำอุปกรณ์ที่จะจัดบอร์ดและถึงชั่วโมงสอนก็ไปสอนนักเรียน1/2โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกและช่วงบ่ายก็สอน3/1เสร็จแล้วไปช่วยทำสิ่งที่จะใช้ในการจัดบอร์ดจนถึงบ่ายสี่และวันศุกร์ตอนเช้าคุมเขตและแถวจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถึงชั่วโมงสอนก็สอนนักเรียน1/1ซึ่งวันนี้นักเรียนขาดเยอะมากเลยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและเสร็จแล้วก็สอนนักเรียนห้อง3/2โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกเช่นกันพอเที่ยงตักกับข้าวให้กับนักเรียนและไปช่วยกันจัดบอร์ดจนถึงห้าโมงและสัปดาห์วันเสาร์ก็มาช่วยทำงานทางโรงเรียนเพราะวันจันทร์นี้จะประเมินสมศ.

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 10
วันที่ 16-20
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดและเข้าแถวหลังจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและช่วยแม่บ้านตักข้าวกล่องที่จะเอาไปให้นักเรียนที่ไปแข่งกีฬาอำเภอและวันนี้ครูประจำชั้นห้อง3/1ไม่อยู่ดิฉันก็เลยต้องทำหน้าที่แทนและพอถึงคาบสอนก็สอนวิชาคณิตศาสตร์โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกและไปสอนห้อง 3/2และคาบบ่ายก็สอนวิชาภาษาไทยโดยให้นักเรียนอ่านและจากนั้นก็ให้ทำแบบฝึกวันอังคารตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดและแถวพอถึงชั่วโมงสอนก็สอนนักเรียน3/1และตอนบ่ายสอนห้อง 1/2 และพอสอนเสร็จก็ช่วยทำงานของครูประจำชั้นและพอบ่ายสามก็เลิกเรียนช่วยตกแต่งห้องเพราะสมศ.จะมาตรวจทำจนถึงบายสี่ครึ่งวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดและเข้าแถวหลังจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและไปช่วยจัดหนังสือในห้องสมุดพอถึงคาบสอนก็เข้าสอนห้อง1/1พอบ่ายสามก็ตกแต่งห้องจนถึงบ่ายสี่ครึ่งและวันพฤหัสบดีตอนเช้าก็เหมือนเดิมและชั่วโมงว่างก็ตกแต่งห้องถึงคาบสอนก็สอนห้อง1/2สอนเสร็จตอนเที่ยงก็ตักกับข้าวให้กับนักเรียนและภาคบ่ายก็สอนนักเรียนห้อง3/1สอนเสร็จก็ตกแต่งห้องและวันศุกร์ตอนเช้าคุมนักเรียนเข้าแถวและเวลาว่างก็ตกแต่งห้องถึงชั่วโมงสอนก็สอนนักเรียนห้อง1/1และ3/2เสร็จแล้วชั่วโมงว่างก็มาทำดอกไม้ที่จะใช้ตกแต่งห้องจนถึงสามโมงครึ่ง

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 9
วันที่ 09-13
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดและเข้าแถวหลังจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมพอถึงคาบสอนก็ไปสอนห้อง 3/2ตอนเที่ยงก็ตักกับข้าวให้กับนักเรียนและคุมนักเรียนแปรงฟันบ่ายสี่ก็คุมแถวนักเรียนกลับบ้านวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วก็ทำงานส่วนตัวพอถึงคาบสอนก็สอนห้อง 3/1ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและพอถึงเวลาสอนก็สอนห้อง1/2และจากการสอนในวันนี้จะพบว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนและทำตามเวลาให้ทำกิจกรรมและวันพุธตอนเช้าไปคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และวันนี้นักเรียนทำเสร็จก่อนถึงเวลาเข้าแถวประมาณ20นาทีไม่เหมือนวันที่ผ่านมานักเรียนจะทำจนถึงเข้าแถวเพราะบางคนจะไม่ทำแต่วันนี้พวกเขาจะให้ความร่วมมือกันทุกคนและจากนั้นก็ไปคุมแถวนักเรียนและถึงคาบสอนก็สอนนักเรียนห้อง 1/1วันนี้นักเรียนจะตั้งใจเรียนมากสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามและบางคนจากการที่ไม่ยอมเรียนก็นั่งเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจและเสร็จจากการสอนก็ไปคุมนักเรียนแปรงฟันบ่ายสามก็คุมนักเรียนกลับบ้านและวันพฤหัสบดีตอนเช้าไปดูเขตที่นักเรียนทำความสะอาดดูว่าสะอาดไหมถ้าไม่มีครูคุมแต่ปรากฏว่าสะอาดอย่างไม่คาดคิดและหลังจากนั้นก็คุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมถึงชั่วโมงสอนก็ไปสอนนักเรียนห้อง1/2วันนี้นักเรียนก็ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีโดยให้นักเรียนออกไปแสดงท่าทางให้เพื่อนทายนักเรียนแย่งกันออกพอหมดเวลาตอนเที่ยงก็ตักกับข้าวให้กับนักเรียนตอนบ่ายก็สอนนักเรียนห้อง3/1โดยให้นักเรียนเล่นเกมบิงโกและทำแบบฝึกและพอสอนเสร็จก็ตรวจงานนักเรียนและช่วยจัดโต๊ะให้กับนักเรียนใหม่โดยจัดเป็นกลุ่ม 4 คนและบ่ายสามก็ดูแลความเรียบร้อยในห้องก่อนกลับบ้านและจากนั้นก็ไปดูนักเรียนอบรมและวันศุกร์วันนี้ก็เหมือนเคยคุมเขตและแถวจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมถึงชั่วโมงสอนก็ไปสอนห้อง1/1และ 3/2 ซึ่งห้อง 3/2 จะเป็นห้องที่ไม่อยากเข้าสอนมากที่สุดเพราะครูประจำห้องนี้ชอบก้าวกายเวลาเราสอนและเขาจะให้เราทำตามเขาทุกอย่างให้เราสอนอย่างงั้นสอนอย่างงี้และบางครั้งแกจะสอนเองโดยให้เราดูแกสอนดิฉันไม่อยากมีปัญหากับแกก็ทำตามแกให้ทำยังไงก็ทำยังงั้นเพราะในโรงเรียนนี้มีแกนี้แหละที่ไม่รู้เรื่องทำอะไรแกจะไม่สนใจใครเพราะแกถูกทุกอย่างและในโรงเรียนนี้จะไม่มีใครชอบแกเลยสักคนวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 8
วันที่ 02-06
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำและเข้าแถวหลังจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมพอถึงคาบสอนก็ไปสอนห้อง3/2ตอนเที่ยงก็ตักกับข้าวให้กับนักเรียนและคุมนักเรียนแปรงฟันบ่ายสี่ก็คุมแถวนักเรียนกลับบ้านวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วก็ทำงานส่วนตัวพอถึงคาบสอนก็สอนห้อง3/1ตอนบ่ายก็สอนนักเรียนห้อง1/2และวันนี้เรียนถึงบ่ายสามเพราะทางโรงเรียนจะพานักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธไปงานศพครูเกสรและนักศึกษาก็ต้องไปด้วยวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตและแถวพอถึงคาบแรกก็เข้าคุมนักเรียน 5/1เนื่องครูประจำวิชาต้องพานักกีฬาไปซ่อมกีฬาอำเภอและคาบสองก็เข้าคุมนักเรียนห้อง4/1ซึ่งจะเป็นวิชาคณิตโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกให้เสร็จในคาบและคาบสามก็สอน1/1ซึ่งวันนี้นักเรียนมาแปลกมากจากที่คุมห้องไม่อยู่แต่นักเรียนกลับตั้งใจเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและตอนบ่ายก็เข้าประจำห้อง3/1และบ่ายสามก็ไปงานศพญาติของผู้อำนวยการถึงห้าโมงวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมนักเรียนเข้าแถวจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมพอถึงคาบสอนก็เข้าสอนห้อง1/2และตอนเที่ยงตักกับข้าวให้กับนักเรียนวันนี้เรียนครึ่งวันวันศุกร์ตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดและคุมนักเรียนถัดแผ่นเฟรมและสอนนักเรียน1/1และ 3/2ตอนบ่ายไม่มีเรียนเนื่องจากทางโรงเรียนเลี้ยงนักกีฬาและนักเรียนทุกคนที่ไปแข่งกีฬาเครือข่าย

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 7
วันที่ 25-29
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมนักเรียนเข้าแถวหลังจากนั้นก็ไปที่โรงเรียนโมคลานไปดูนักเรียนซ่อมลิเกฮูลูเสร็จจากกิจกรรมนี้ภาคบ่ายก็ช่วยครูพี่เลี้ยงทำอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันแข่งกีฬาเครือข่ายจนถึงห้าโมงครึ่งและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิ,ถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็ไปช่วยซ่อมนักกรีฑารุ่น6ปีจากนั้นก็ไปทำอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันแข่งกีฬาเครือข่ายจากนั้นก็ไปช่วยทำหัสจรรย์ที่สนามแสงจันทร์เสร็จแล้วก็ไปร่วมซ่อมเพลงเชียร์และบ่ายสี่ก็กลับเพื่อเตรียมตัวไปซ่อมลิเกฮูลูที่สนามแสงจันทร์ประมาณหกโมงจนถึงตีแปดวันพุธตอนเช้าก็ช่วยทำที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและตอนบ่ายก็ช่วยแต่งหน้านักเรียนที่จะไปเล่นลิเกฮูลูพอบ่ายสี่ก็เดินขบวนพาเรดและวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ก็แข่งกีฬาเครือข่าย

                                       กีฬาเครือข่าย


วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 6
วันที่ 18-22
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบและคุมแถวหลังจากนั้นก็คุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วเข้าสอนนักเรียนห้อง3/2จากนั้นก็ช่วยครูประจำชั้นทำงานประจำชั้นช่วยพิมพ์งานและตอนเที่ยงก็ช่วยตักกับข้าวให้นักเรียนตอนบ่ายสามก็คัดเลือกนักเรียนเพื่อไปซ่อมกีฬาวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมนักเรียนเข้าแถวเสร็จก็คุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็เข้าสอนนักเรียนห้อง3/1ตอนเที่ยงก็ช่วยตักกับข้าวและคุมนักเรียนรับประทานอาหารพอตอนบ่ายก็สอนนักเรียนห้อง1/2เสร็จบ่ายสามโมงครึ่งก็ซ่อมกีฬาวันพุธตอนเช้าดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้วไปคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและเข้าสอนนักเรียนห้อง1/1พอตอนเที่ยงก็ช่วยตักกับข้าวให้นักเรียนตอนบ่ายก็ขออนุญาตทางโรงเรียนไปเซ็นเงินกู้ที่มหาลัยพอประมาณบ่ายสามครึ่งก็เข้าโรงเรียนจัดนักเรียนเข้าแถวกลับบ้านและวันพฤหัสบดีดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้วไปคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและวันนี้อาจารย์นิเทศน์วิชาเอกได้มานิเทศน์ที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็เข้าสอนห้อง1/2และตอนบ่ายก็สอนห้อง3/1โดยให้นักเรียนท่องคำศัพท์และปัญหาที่พบมีนักเรียนบางคนไม่ยอมท่องก็เลยให้ท่องสองคนและจากนั้นก็ไปร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนและวันศุกร์ก็ดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบดูนักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำแล้วไปคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมจากนั้นก็ไปร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนและพอถึงคาบสอนก็สอนนักเรียนห้อง1/1และ3/2พอตอนบ่ายก็ไปร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนต่อจนถึงบ่ายสี่

           ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 5
วันที่ 11-15
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมเขตพื้นที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วไปคุมแถวนักเรียนซึ่งจากการทำกิจกรรมนี้จะพบปัญหาคือนักเรียนบางคนจะเอาเปรียบเพื่อนไม่ยอมกวาดขยะและพอถึงชั่วโมงสอนก็ไปสอนนักเรียนห้อง3/2จากการสอนนี้ก็จะพบว่ามีนักเรียนไม่ทำงานเวลาสั่งให้ทำแบบฝึกพอตอนเที่ยงก็ตักกับข้าวและคุมนักเรียนรับประทานอาหารพอถึงบ่ายสามก็ซ่อมกีฬาและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนหลังจากนั้นคุมแถวเสร็จแล้วก็คุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมหลังจากนั้นสอนนักเรียนห้อง3/1ตอนเที่ยงตักกับข้าวและคุมนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปคุมนักเรียนแปรงฟันและได้พบว่ามีนักเรียนไม่พาแปรงสีฟันมาบางคนบอกว่าแก้วแตกไม่มีแก้วจะใส่น้ำพอตอนบ่ายก็สอนนักเรียนห้อง1/2จากนั้นบ่ายสามก็ซ่อมกีฬาได้ดูแลนักเรียนซ่อมเพลงเชียร์หลังจากนั้นก็คุมแถวนักเรียนกลับบ้านและวันพุธตอนเช้าก็คุมเขตพื้นที่รักษาความสะอาดและแถวและจะพบว่านักเรียนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็คุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและพอเสร็จก็ช่วยครูประจำชั้นทำเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนและพอถึงคาบสอนก็ไปสอนห้อง1/1หลังจากนั้นตอนบ่ายก็ช่วยครูทำเหรียญต่อหลังจากนั้นก็ไปพบครูนิเทศก์วิชาชีพครูเสร็จแล้วก็ไปทำต่อให้เสร็จและไปคุมนักเรียนซ่อมเพลงเชียร์จนถึงสี่โมงพอวันพฤหัสบดีคุมเขตและแถวจากนั้นนักเรียนก็ฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและช่วยครูทำถ้วยรางวัลและสอนนักเรียนห้อง3/1พอภาคบ่ายก็ซ่อมกีฬาสีและวันศุกร์ก็เล่นกีฬาสีเลยไม่มีการเรียนการสอน

                                            กีฬาสี

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 4
วันที่ 05-08
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 4 ของการเรียนการสอนซึ่งสัปดาห์นี้วันจันทร์ไม่เรียนและวันอังคารตอนเช้าก็รับนักเรียนหน้าโรงเรียนหลังจากนั้นก็คุมนักเรียนเข้าแถวและคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมเสร็จจากกิจกรรมนี้ก็สอนนักเรียนป.3/1 และ 1/2 จากการสอนในคาบนี้จะพบว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนมากกว่าเดิมพอบ่ายสามก็ช่วยซ่อมกีฬานักเรียนและวันพุธตอนเช้าก็คุมเขตนักเรียนและแถวหลังจากนั้นก็คุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วก็ไปประชุมเงินกู้และวันพฤหัสบดีไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากมีพิธีไหว้ครูก็ช่วยคุมนักเรียนและร่วมกิจกรรมและวันศุกร์ตอนเช้าก็คุมเขตรักษาความสะอาดของป.3และแถวหลังจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและสอนนักเรียนป.3/1และ 1/2จากการสอนนี้ก็จะพบว่านักเรียนจะไม่ค่อยร่วมกิจกรรมและหลังจากนั้นก็ตักกับข้าวให้กับนักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารและพอตอนบ่ายสามก็ซ่อมกีฬาจากกิจกรรมนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะตั้งใจซ่อมและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  


พิธีไหว้ครู

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555


นักเรียนป. 3/1
สัปดาห์ที่ 3
วันที่ 28-01
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามแล้ววันแรกของสัปดาห์นี้ก็เหมือนกับทุกๆวันแต่วันนี้ไม่ได้คุมนักเรียนเข้าแถวเนื่องจากฝนตกพอถึงกิจกรรมพัฒนาสมองดิฉันก็จะไปคุมนักเรียนดูว่าใครทำหรือไม่ทำหลังจากเสร็จกิจกรรมนี้ก็ถึงเวลาถัดแผ่นเฟรมและเสร็จจากกิจกรรมนี้ก็เข้าประจำห้อง 3/1และคุมนักเรียน 3/2 และสอนภาษาอังกฤษ 3/2 และปัญหาที่พบจากการสอนก็คือนักเรียนจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนบางคนทำเป็นเล่นสั่งให้เขียนก็ไม่เขียนสั่งให้อ่านก็ทำเป็นเล่นๆพอเที่ยงก็ตักกับข้าวให้กับนักเรียนหลังจากนั้นก็ไปคุมนักเรียนแปรงฟันเสร็จก็เข้าประจำห้องและครูประจำชั้นให้ช่วยทำปพ.5แทนครูเกษรครูประจำชั้นห้อง3/2และหลังจากนั้นก็คุมนักเรียนและตรวจงานนักเรียนวิชาภาษาไทยและวันนี้ตอนบ่ายห้อง 3/1กับ3/2ก็รวมห้องกันเนื่องจากครูประจำชั้นห้อง3/2หยุดลายาวทำให้ไม่มีครูประจำชั้นและจากการที่รวมห้องกันทำให้ยากที่จะคุมห้องกว่าเดิมพอนักเรียนกลับก็จัดโต๊ะใหม่เพื่อจะได้คุมชั้นง่ายหน่อยพอวันอังคารก็ไปรอรับนักเรียนหน้าโรงเรียนหลังจากนั้นก็คุมแถวนักเรียนและเสร็จจากภารกิจนี้ก็ถึงเวลาถัดแผ่นเฟรมหลังจากนั้นก็เข้าประจำห้องให้ตัวแทนนักเรียนไปรับนมและหลังจากนั้นก็สอนนักเรียนห้อง 3/1และ3/2และพอเที่ยงก็ตักข้าวให้กับนักเรียนและก็คุมนักเรียนแปรงฟันและวันนี้เรียนครึ่งวันเพราะทางโรงเรียนจะประชุมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตสู่ประชาคมอาเซียนลูกเสือและเนตรนารีต้านภัยยาเสพติดและก็ได้ช่วยจัดสถานที่ให้กับโรงเรียนเพราะโรงเรียนเป็นเจ้าภาพวันพุธไม่มีการเรียนการสอนเพราะทางโรงเรียนได้มีโครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตสู่ประชาคมอาเซียนลูกเสือและเนตรนารีต้านภัยยาเสพติดมีโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย 27โรงเรียนได้เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยและวันนี้ก็ได้ช่วยทางโรงเรียนจัดสถานที่ ดูแลอาหารการกินและวันพฤหัสบดีก็ได้มีการเรียนการสอนตามปกติก็ได้ช่วยครูประจำชั้นทำข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายและสอนนักเรียนห้อง 1/2 และ 3/1 วันนี้นักเรียนทั้งสองห้องได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดีมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นและวันศุกร์นี้ก็ได้มีการประชุมผู้ปกครองก็ได้ช่วยงานฝ่ายลงทะเบียนและพอถึงคาบก็สอนห้อง 1/1ห้องนี้เป็นห้องที่เด็กซนมากและคุมชั้นยากกว่าห้องอื่นและหลังจากนั้นช่วยตักกับข้าวให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นงานประจำอยู่แล้ว


โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตสู่ประชาคมอาเซียนลูกเสือ
และเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555สัปดาห์ที่ 2
วันที่ 21-25
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องรับผิดชอบหนักกว่าทุกวันเนื่องจากครูที่ประจำชั้นป.3/1ไม่อยู่สองวันดิฉันต้องทำหน้าที่แทนหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสอน,คุมนักเรียนดิฉันจะต้องสอนทั้งวิชาคณิต ภาษาไทย สุขศึกษา การงาน และวันอังคารก็รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนสอนนักเรียนชั้นป.1/2และป.3/1ดิฉันคิดว่านักเรียนป.1จะสอนยากกว่าชั้นอื่นตอนแรกที่ก้าวเข้าห้องนักเรียนเอาแต่พูดคำว่าครูขาครูขาและบางคนออกมาจับมือครูก็มีตอนแรกก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันพุธก็สอนนักเรียนป.1/1ห้องนี้มีเด็กที่แปลกกว่าเพื่อนคนหนึ่งสิ่งที่แปลกก็คือว่าครูแจกหนังสือเขาก็จะตั้งไว้ที่บ้านหมดไม่พามาโรงเรียนพอถามเขาก็จะบอกว่าอยู่ในกระเป๋าพอครูดูก็ไม่มีจนต้องเรียกพ่อแม่มาถามแต่เขาจะเป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดเวลาเราถามอะไรเขาจะยิ้มอย่างเดียวดิฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นเด็กที่มีการพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนซึ่งเวลาสอนต้องเอาใจเป็นพิเศษไม่อย่างงั้นเขาจะเรียนไม่ทันเพื่อนและจะออกนอกห้องหรือเดินไปที่โต๊ะของเพื่อนและพอเวลา 15:00-16:00 ก็จะเป็นคาบกีฬาซึ่งนักเรียนจะต้องเลือกเล่นหนึ่งกีฬาหนึ่งชนิดและดิฉันก็จะอยู่กีฬาวอลเลย์บอลก็จะสอนนักเรียนเล่นวอลเลย์บอลพอวันพฤหัสบดีสอนนักเรียนชั้นป.1/2 และป.3/1 และพอวันศุกร์ก็จะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ก็จะสอนนักเรียนป.1/1และป.3/2 ซึ่งห้อง 3/2 จะเป็นห้องที่ขี้เกลียดเรียนที่สุดจะมีแค่ 2-3 คนเท่านั้นที่อยากเรียนและห้องนี้เองที่ดิฉันโดนนักเรียนว่าครูไม่ใช่เป็นครูสักหน่อยครูเป็นแค่นักศึกษาฝึกสอนซึ่งพอได้ยินคำนี้มันรับไม่ได้จริงๆค่ะและดิฉันก็ได้บอกกับเด็กคนนั้นว่าจะฟ้องผอ.ซึ่งแกก็กลัวน่ะเพราะตอนเช้า ผอ.ก็ได้เข้ามาคุยแล้วว่าต้องเชื่อฟังครูฝึกสอนเพราะเขาก็เป็นครูของเราคนหนึ่งเหมือนกันแต่ดิฉันไม่ได้ทำจริงหรอกค่ะและผอ.ก็ให้ดิฉันดูแลงานธุรการห้องนี้ทุกอย่างเพราะครูประจำชั้นห้องนี้ต้องผ่าตัดสมองเนื่องจากมีเนื้องอกในสมองต้องหยุดลายาวดิฉันก็ต้องรับหน้าที่แทน

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 1
วันที่ 14-18
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ก้าวสู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1ซึ่งรู้สึกตื่นเต้นมากวันแรกที่ไปทางโรงเรียนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีหลังจากที่ได้แนะนำตัวหน้าเสาธงแล้วก็ได้ส่งใบส่งตัวให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและทุกคนก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งดิฉันจะมีหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น งานรับผิดชอบเขตพื้นที่ทำความสะอาดของชั้น ป.3,คุมนักเรียนเข้าแถว,เวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียนซึ่งจะเป็นวันอังคารและงานประจำชั้น ป.3/1วันแรกก็ได้ช่วยจัดหนังสือเรียนของแต่ละช่วงชั้นและได้ช่วยครูดวงกมลเขียนปพ.6 และทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปพ.6 ว่าต้องเขียนข้อมูลอะไรบ้างและพอวันพฤหัสบดีได้มีการเรียนการสอนเป็นปกติได้เข้าสอนชั้นป.1/2,3/1 นักเรียนซนมากวันแรกของการสอนก็ให้นักเรียนแนะนำตัวและพูดเรื่องทั่วไปเพื่อทำความคุ้นเคยกับนักเรียนและพอตอนเที่ยงของทุกวันก็จะช่วยครูตักกับข้าวให้กับนักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันพอประมาณเที่ยงครึ่งก็คุมนักเรียนแปรงฟันดูความระเบียบเรียบร้อยใครไม่พาแปรงสีฟันมาก็ว่ากล่าวตักเตือนและพอถึงคาบเรียนก็เข้าประจำห้องตามปกติจากการทำกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาก็ทำให้คุ้นเคยกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นและทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวงานประจำชั้นและอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่รู้

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ตารางสอนช่วงชั้นที่ 1
โรงเรียนวัดยางทอง
วัน

ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
ชั่วโมงที่ 3
ชั่วโมงที่ 4
ชั่วโมงที่ 5
ชั่วโมงที่ 6
จันทร์


Eng หลัก
.3/2อังคาร


Eng หลัก
.3/1
Eng เสริม
.1/2


พุธ


Eng หลัก
.1/1พฤหัสบดี


Eng หลัก
.1/2
Eng เสริม
.3/1


ศุกร์

Eng เสริม
.1/1
Eng เสริม
.3/2