ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

                                               วิธีตกแต่งไข่ไก่ให้เป็นแม่ไก่ตัวอ้วนกลม
อุปกรณ์
ไข่ไก่ , อุปกรณ์ทำเท้า ทำปาก ตา ปีกไก่สวยๆ

วิธีทำ
1. นำไข่ไก่ มาติดเท้า ติดตา จมูก ปาก และปีก
2. ทากาว ตกแต่งให้สวยงาม

How to decorate Egg to be hens body fat .
Materials to use
1. Eggs
2.Materials to use a foot, a mouth ,eye, chicken wing beautiful.

How to do
1. the eggs attached to persistent foot and mouth, nose, wing
2. gummed decorated beautifully.January 31, 2554. 20. Years No. 7368. khaosod daily

ย้อนศรหน้าร.พ.
                                                                                                                                                         
ภาพมันฟ้อง
    
        ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาบริเวณสี่แยกไฟแดง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก นอกจากสายตาต้องคอยจับจ้องสัญญาณไฟแล้ว ยังต้องคอยระวังและลุ้นระทึกว่า ระหว่างขับผ่านหรือเลี้ยวผ่านสี่แยกแห่งนี้จะมีรถจักรยานยนต์ทั้งรับจ้างและไม่รับจ้าง ที่วิ่งย้อนศรมาจากหน้าโรงพยาบาล เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบ่อยครั้ง


     The car on the road traveling around the intersection. King Taksin Hospital, Phaholyothin Road, Muang, Tak.  Also caught the eyes have to wait and stare at lights. A thrill to watch and that the drive through or turn through the intersection of these motorcycles will be hired and not hired. That runs from the back arrow next to hospitals as a result of accident injuries and death was common.

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

Translation folding chicken "The handsome father bantam"

 
                                                                                                                                                
Materials to use


1. Posterpaper cream color, red color, orange color, dark green, and pale green
2. Latex glue
3. Eakeigong size 1 centimeter


Steps to do

1. Cut the poster paper cream color is a 1 piece and fold to the dashed line
2. Cut the poster paper red color is a crest and mouth as an example 1 piece and fold to the dashed line
3. Cut the poster paper orange color is a tail inside and cut the poster paper red color is a tail outside as an example 2 pieces after that use to nib divider and slit dashed line fold up-down in to the dashed line
4. Cut the poster paper dark green color is in to wing inside and pale green color are wings outside as   an example, each 2 pieces and use to nib divider slit dashed line and then fold up-down to the dashed line

News

Path down oppose World Heritage

                            

From khaosod newspaper January 5, 2011

   Junuary 3, at the the Government House,Prime Minister Mr.Abhisit Vejjajiva to give an interview to the administration policy international relationship between Thailand and Combodia,the main goal is not want to see tension between two countries the Thailand proposed that the trouble do not let that World Heritage was a problem. He has met Combodian we will find responsible to talk about with each other.To avaid the crux of the conflict World Heritage which Mr.Sok Roeun deputy PrM The foreign Ministry to the office of Combodian to will meet with Mr.Suwit,KhunKitti Minister of Nutural Resources and Environment in this January.

The Prime Minister  said, we expected at least progess I do not want to trouble the World Heritage Committee meeting in June of this tension and he would not to meet with Hun Sen Prime Minister of Combodia in this time but to meet conference in the ASEAN.

The Deputy Prime Minister of security section Suthep Thaugsuban said, to the Combudia that government is not consideration that the Commission postoned with the committee frontiers (JBC) out to several time that the Combudia had explained to understand in this during,Mr.Ouk San Deputy Prime Minister of Combudia will come to meet and consult with Mr.Suwit, KhunKitti in the World Heritage issues was unfinished.He has to talk with Mr. Sok An in the border trouble becuase of the problem have nothing better than to talk together.

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 11


In class

     Imperative
1. Give me that book (บอก order)
2. Pass the jam (เป็น request)
3. Turn right at the corner ( instructor) บอกให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
4. Try the smoked salmon (suggestion)
5. Come around on sunday

Week 7

In class

Genre = text types

1. Narrative = tell story, usually to entertain
2. Recounts = personal, factual- tell what happen
3. Information reports = provide factual information
4. Instruction = tell the listener or reader what to do
5. Explanations = explain how or why something happen
6. Expository texts = present or argue viewpoints
Discourse analysis วาทกรรม

Ex

1. If I had won the lottery, I would have been rich.
2. If I had won the lottery, I would be rich.
(ถ้าฉันถูกล็อกเตอร์รี่ฉันก็รวยแล้ว)
3. If I had read grammar book last night, I might understand the content of mixed if clause.
(ถ้าฉันอ่านหนังสือเมื่อคืนนี้วันนี้ฉันคงเรียน mixed if clause รู้เรื่อง)
4. If Jim got the message I left him an hour ago, he is waiting for me now.
(ถ้าจิมได้รับข้อความที่ฉันฝากไว้ให้เขาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเขาก็คงกำลังรอพบฉันอยู่แล้วตอนนี้)
5. If Tom were rich, he would have bought a new car.
(ถ้าทอมรวยเขาก็คงจะซื้อรถคันใหม่)

Out class

1. it’s deplorable that you can't drive a car, if you can drive it would be very beneficial.
(น่าเสียดายที่คุณขับรถไม่เป็น ถ้าคุณขับรถได้จะเป็นประโยชน์มากๆ)
2. If you friend had exercised, now his health wouldn't bad.
(ถ้าเพื่อนคุณออกกำลังกายตอนนี้สุขภาพเขาก็ไม่แย่ขนาดนี้)
3. If I were younger than ten years, I would have gone to the pub with them.
 (ถ้าฉันอายุน้อยกว่านี้สัก 10 ปี ฉันก็คงไปเที่ยวพับกับพวกเขาแล้ว)Week 6


In class
If clause

Ex

1. If I miss the bus this afternoon, I will get/catch a taxi instead.
If + v1, will/may/can+ v1 (Present/real/possible)
(ถ้าฉันขึ้นรถเมย์ไม่ทันบ่ายนี้ฉันก็จะเรียกรถแท็กซี่) (เป็นไปได้ในปัจจุบัน)
2. If I don’t understand Translation 2 course thoroughly, I may fail it.
3. If she comes, I will go there.
4. If you study hard, you will pass an exam.
5. If I understand grammar well,Iwill study Translation better.
6. If it doesn’t rain this afternoon, I will go to the Ocean.

Ex

1. If I were Thaksin,I would not fly to America.
If + v2, would/might/could/should+ v1 (Present/unreal/impossible)

2. Nobody told me that you were in hospital, if I had known, I would have visited you.
If + had+v3, would/might/could/should+ v3 (Past/unreal/impossible)

Out class

1. If I have time, I will call you this evening.
(ถ้าฉันมีเวลาฉันจะโทรหาเย็นนี้)
2. If the snows felt in Bangkok, Everyone was frightened.
(ถ้าหิมะตกที่กรุงเทพทุกคนคงจะตกใจ)
3. If he hasn’t taken me to the movies last night, I would be very sad.
(ถ้าเขาไม่พาฉันไปดูหนังคืนนี้ฉันคงจะเสียใจมากเลย)


If clause
การใช้ If (4 แบบ)
แต่ละตำราก็จะเรียกไม่ค่อยเหมือนกัน เอาง่ายๆ ละกันว่ามี 4 แบบ ไปจำว่า First condition,
 Second condition หรือ Third condition ก็ไม่ได้ช่วยให้เราเรียนรู้อะไร
แบบที่ 1 If + Present Simple, Present Simple
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง

เช่น
• If you heat water, it boils.
 (ถ้าคุณต้มน้ำ น้ำก็เดือด)
• If you get here before seven, we can catch the early train.
(ถ้าคุณมาถึงที่นี่ก่อน 7 โมง เราก็สามารถขึ้นรถไฟไปได้เร็ว)
• I can’t drink alcohol if I have to drive.
(ฉันไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ถ้าฉันต้องขับรถ)

แบบที่ 2 If + Present Simple, Will + V1
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

เช่น
• If I have enough money, I will go to Japan.
(ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะไปญี่ปุ่น)
• If he is late, we will have to the meeting without him.
(ถ้าเขามาสาย เราจะต้องเริ่มการประชุมโดยไม่มีเขา)
• I won’t go outside if the weather is cold.
 (ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกถ้าอากาศมันเย็น)
• If I have time, I will help you.
(ถ้าฉันมีเวลา ฉันจะช่วยคุณ)
• If you eat too much, you will get fat
 (ถ้าคุณกินมากเกินไป คุณก็จะอ้วน)

แบบที่ 3 If + Past Simple, would + V1 (would แปลว่า น่าจะ) (Past Simple à V2)
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต

เช่น
• If I knew her name, I would tell you.
(ถ้าฉันรู้ชื่อเธอ ฉันก็น่าจะบอกคุณ) [จริงๆ แล้วไม่รู้จักชื่อเธอ]
• She would be safer if she had a car.
(เธอน่าจะปลอดภัยกว่านี้ ถ้าเธอมีรถ) [จริงๆ แล้วเธอไม่มีรถ]
• It would be nice if you helped me do the housework.
 [มันน่าจะดีถ้าคุณได้ช่วยฉันทำงานบ้านบ้าง] [จริงๆ แล้วเธอไม่ช่วยเลย]
• If I were you, I would call her.
 (ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันน่าจะโทรหาเธอ) [จริงๆ แล้ว ฉันไม่ได้เป็นคุณ]
• If I were you, I would not say that.
(ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็ไม่น่าจะพูดเช่นนั้น) [จริงๆ แล้ว ฉันไม่ได้เป็นคุณ]

แบบที่ 4 If + Past perfect, would have + V3 (Past perfect -> Had + V3)
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในอดีต

เช่น
• If you had worked harder, you would have passed your exam.
(ถ้าคุณขยันให้มากกว่านี้ คุณก็น่าจะสอบผ่าน) [จริงๆ แล้วสอบตกไปแล้ว]
• If you had asked me, I would have told you.
(ถ้าคุณถามฉัน ฉันก็น่าจะบอกคุณไปแล้ว) [จริงๆ แล้วคุณไม่ได้ถาม]
• I would have been in big trouble if you had not helped me.
 (ฉันน่าจะมีปัญหาไปแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ช่วยฉันไว้) [จริงๆ แล้วคุณช่วยฉันไว้]
• If I had met you before, we would have been together.
 (ถ้าฉันพบคุณก่อนหน้านี้ เราก็น่าจะได้อยู่ด้วยกันไปแล้ว) [จริงๆ แล้วฉันพบคุณช้าไป]Week 4


In class
Aspects: การณ์ลักษณะ - มุมมองของผู้พูดที่มีต่อสถานการณ์นั้น
เช่น ผู้พูดว่า: เสร็จสิ้นแล้ว, กำลังเกิดขึ้น, เพิ่งเกิดขึ้น, เกิดซ้ำๆ

1. Progressive aspect – กำลัง, อยู่, ตลอด (กำลังดำเนินอยู่)
1.1 ดำเนินอยู่ต่อเนื่อง – She was sleeping.
1.2 เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วแต่เกิดขึ้นซ้ำๆ – The boy is hitting my dog with a stick.
1.3 เหตุการณ์ที่ยังไม่เสร็จสิ้น - I’m writing a book on global warming.
1.4 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว – She is living in London.


2. Perfective aspect – แล้ว, เสร็จ, เคย
2.1 เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือเวลาภายหลัง
 – The thief had run away when the police arrived.
2.2 เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วและยังดำเนินอยู่มาถึงปัจจุบัน
– We have lived in Japan since last year.
2.3 เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ระบุเวลาแน่ชัดแค่เกิดขึ้นอย่างน้อย1ครั้งนับจนขณะปัจจุบัน
- I have been to India before.
2.4 เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วและยังส่งผลอยู่ในขณะปัจจุบัน
– He has cut himself, I have eaten rice.


Ex

1. Most people believe that dogs are man’s best friends.
 (คนส่วนใหญ่เชื่อว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์)
2. At present the unemployment in Thailand is stands/28 percent.
(ปัจจุบันอัตราการว่างงานในประเทศไทยอยู่ที่28 เปอร์เซ็นต์)
3. My sister drinks 1 glass of water every morning.
(น้องสาวฉันดื่มน้ำ 1 แก้ว ทุกเช้า)
4. When I was young, I drank a glass of milk every day.
 (ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันดื่มนม 1 แก้ว ทุกวัน)
5. Nid called me a few days ago.
 (นิดโทรมาหาฉันเมื่อสองสามวันก่อน)
6. Since Noi quiet the job, she has never called me.
(ตั้งแต่น้อยลาออกจากงานเขาไม่เคยโทรมาหาฉันเลย)
7. The government has announced an increase in oil prices.
(รัฐบาลประกาศขึ้นน้ำมันแล้ว)
A. Lek has been to Japan twice. (เล็กไปประเทศญี่ปุ่นมาสองครั้งแล้ว)
B. Yai had gone to the States and will be back. (ใหญ่ไปอเมริกาแล้วและจะกลับมาเดือนหน้า)
8. You have been working hard now you should rest/get a rest.
(คุณทำงานหนักมาตลอดตอนนี้ควรจะพักผ่อนบ้าง)
9. While I was waiting for seeing the doctor, I read two magazines.
(ระหว่างที่ฉันรอพบหมอฉันอ่านนิตยสารจบไปสองเล่ม)
10. When I went into the living room, my husband was watching news.
(ฉันเข้าไปในห้องนั่งเล่นสามีฉันกำลังดูข่าวอยู่)
11. When I went into the living room, my husband had watched the news.
(ตอนที่ฉันเข้าไปในห้องนั่งเล่นสามีฉันดูข่าวจบแล้ว)
12. Sak had been smoking for 30 year but he gave up smoking 2 year ago.
 (ศักดิ์สูบบุหรี่มานาน 30 ปี แต่เขาเลิกบุหรี่แล้วเมื่อ 2 ปีก่อน)
13. He will return the book to you on Friday.
 (เขาจะเอาหนังสือมาคืนเธอวันศุกร์) – เหตุการณ์ยังไม่เกิด
14. I am going to start a new job next week.
 (ฉันกำลังจะเริ่มงานใหม่อาทิตย์หน้า)


Out class

1. Do not call me up at 6 am. To 7 pm. I was having dinner at the time.
(อย่าโทรมาหาฉันช่วง 6 โมง ถึงทุ่มหนึ่งนะฉันกำลังกินข้าวเย็นอยู่ตอนนั้น)
2.Called me after 7 pm. I had finished dinner .
 (โทรมาหาฉันหลังทุ่มหนึ่งนะ ฉันกินข้าวเสร็จแล้วตอนนั้น)
3.When we arrived at the office in the morning ,I found that peoele who had broken into the office at night.(เมื่อเช้านี้ตอนเราไปถึงที่ทำงานก็พบว่ามีคนงัดเข้าไปในบริษัทตอนกลางคืน)
4.Joy told to me she will go to Chingmai in May.
 (จอยบอกฉันว่าเขาจะไปเที่ยวเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม)
5.What do you think that when you bought this skirt,It is very short.
 (เธอคิดอะไรตอนที่ซื้อกระโปรงตัวนี้นะมันสั้นมาก)

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 3

In class

Modality ทัศนะภาวะ – มุมความคิดเห็น, มุมมองต่อเหตุการณ์

Communicative competences
1. Linguistics
2. Sociolinguistics
3. Discourse คนแปลต้องตีความออกมาให้ได้ถ้าตีความไม่ได้แปลไม่รู้เรื่อง
4. Strategic/Pragmatic
ต้องศึกษาทั้ง 4 ตัวนี้ที่ต้องทบทวนมากที่สุด 1, 3

กริยาช่วย

will - would = จะ/shall - should = จะ / can - could = สามารถ /may - might = บางที,อาจจะ/ must = ต้อง
may (บอกความน่าจะเป็น) can (บอกความสามารถ) will (บอกอนาคต) should (คำแนะนำ)

Ex.
Can –Your sister can speak English well.
(พี่สาวเธอพูดอังกฤษได้ดี)
The temperature can sometimes reach 40c in April.
 (บางครั้งอุณหภูมิอาจจะสูงถึง 40 c ใน เดือนเมษายน)
You can take my car.
(เอารถฉันไปก็ได้)
Can you pass me the salt?
(ประโยคขอร้อง – ช่วยส่งขวดเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหม)
He can run very fast.
(เขาวิ่งได้เร็วมาก)
When he was young, he could run very fast.
(ตอนที่เขายังเด็กเขาวิ่งเร็วมาก)
Can you turn on the light? / Could you turn on the light?
“I can’t see you today but I could see you tomorrow”

Out class

1.When you decide might be right or wrong
(เวลาตัดสินอะไรคนเราอาจจะถูกหรือผิดก็ได้)
2.He cannot use chopsticks.
 (เขาใช้ตะเกียบไม่เป็น)
3.Can you live here as long as you want?
(คุณอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้เท่าที่คุณอยากอยู่)
Week 2

In class


Teachers told of a learning log.
We must have 4 elements.
1. Critical mind
2.Creative mind
3. Productive mind
4. Responsible mind
(n) Exposure


Learning about nouns.
Countable and Uncountable Nouns (นามนับได้และคำนามนับไม่ได้)


1. Countable nouns (นามนับได้)
- สำหรับสิ่งที่เราสามารถนับได้เช่น
one dog สุนัขหนึ่งตัว
a cat แมวหนึ่งตัว
six men ผู้ชายหกคน
a house บ้านหนึ่งหลัง


- มีรูปเป็นเอกพจน์และพหูพจน์เช่น
three dogs สุนัขสามตัว
ten ducks เป็ดสิบตัว
a woman ผู้หญิงหนึ่งคน
the shops. ร้านค้าหลายร้าน


2. Uncountable nouns (นามนับไม่ได้)
- คือสิ่งที่เราไม่สามารถนับได้เช่น
sugar นํ้าตาล
water นํ้า
air อากาศ
rice ข้าว


- นามที่บอกอาการ ความรู้สึก สภาพ ลักษณะเช่น
beauty ความสวย
love ความรัก
knowledge ความรู้


Ex.


1. Please look after the house for me.
 (ฝากดูแลบ้านให้ฉันด้วยนะ)
2. I have sandwich and an apple for lunch, the sandwich is not delicious but the apple delicious.  
(ฉันกินแซนวิชกับแอปเปิ้ลเป็นอาหารกลางวันแซนวิชไม่ค่อยอร่อยเท่าไรแต่แอปเปิ้ลอร่อยดี)
3. Nid will borrow a book from the library.
 (นิดจะไปยืมหนังสือจากห้องสมุด)


Out class


1. You will go to Chiang Mai by car or train.
(เธอจะไปเชียงใหม่ทางรถยนต์หรือรถไฟก็ได้)
2. My mother bought new car to me it is Japanese small car.
(รถยนต์ที่แม่ซื้อให้ฉันเป็นรถญี่ปุ่นคันเล็กๆ)
3. He will take me to a good restaurant to celebrate my birthday, but then we go restaurant near his office. (เขากะว่าจะพาฉันไปร้านอาหารดีๆเพื่อฉลองวันเกิดฉันแต่แล้วเราก็ลงเอ่ยที่ร้านอาหารใกล้ๆที่ทำงานเขานั่นแหละ)
4.  A. I used the money out of it because I was the lease  expensive hotel in town.
    B .Why did not the lease cheaper hotels.
   ก.ฉันใช้เงินไปหมดเลยเพราะฉันพักโรงแรมที่แพงที่สุดในเมือง
   ข.ทำไมเธอถึงไม่อยู่โรงแรมที่ถูกกว่านั้นล่ะ
5. Everyone knows that the money is needed in life.
 (ใครๆก็รู้ว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต)

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554Music: Regain the heart to each other

Artist : Takkatan Chonlada.
Album: lonely people who understand you


What are happen our loves.
The good thing old days this time he was more watery.
Do not care as well. I feel another guy.
Ask some more heart. That is to love me.


The little finger was always on a look see her.
Pretending to be busy holding belongings.
When they walk together.I do not want to walk away from my close
You make me feel. You are union with me the word resistance.


If love been forced it back to the heart to each other.
Tell what do you want to out few pages.
If think that we are not. It is not because the people care.
If love the end of the road trip so we would have to break up


Wait for an answer at you stored when you are ready to go.
Help to explain to me from and why.
The heart does not start well. Everything was happens because me.
Or you are a changed man.


If love been forced it back to the heart to each other.
Tell what do you want to out few pages.
If think that we are not. It is not because the people care.
If love the end of the road trip so we would have to break up


Wait for an answer at you stored when you are ready to go.
Help to explain to me from and why.
The heart does not start well. Everything was happens because me.
Or you are a changed man.


From and why the heart does not start well.
Everything was happens because me. Or you are a changed man.