ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 21
วันที่ 1-5
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วของการเรียนการสอนซึ่งวันวันจันทร์และวันอังคารจะเรียนตามปกติส่วนวันพุธถึงวันศุกร์จะมีการสอบวัดผลภาคเรียนที่ 1และวันจันทร์ตอนเช้าคุมนักเรียนเข้าแถวจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและเวลาว่างทำงานส่วนตัวจากนั้นก็ไปสอนห้อง 3/2 โดยให้นักเรียนทบทวนความรู้แล้วพอถึงพักเที่ยงก็ตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนแปรงฟันแล้วตอนบ่ายช่วยงานธุรการและคุมแถวนักเรียนกลับบ้านและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน3/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วตอนบ่ายก็สอนนักเรียนป.1/2ทบทวนความรู้และคุมแถวนักเรียนกลับบ้านวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนเข้าแถวจากนั้นคุมสอบนักเรียนห้อง3/1วิชาภาษาอังกฤษโดยอ่านให้ฟังพอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารตอนบ่ายคุมสอบนักเรียนห้อง3/2วิชาภาษาอังกฤษโดยอ่านให้ฟังวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และคุมแถวนักเรียนจากนั้นทำงานส่วนตัวและคุมสอบนักเรียนห้อง 1/2วิชาภาษาอังกฤษโดยอธิบายและอ่านให้ฟัง ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนตอนบ่ายคุมสอบนักเรียนห้อง1/2วิชาภาษาอังกฤษโดยอธิบายและอ่านให้ฟังและ วันศุกร์วันสุดท้ายของการสอบตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่แล้วไปคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิและทำงานส่วนตัวตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนสอบจากนั้นก็ตรวจข้อสอบและรวบรวมคะแนนสอบแล้วส่งคะแนนสอบให้ครูประจำชั้นแล้วทำงานส่วนตัวจนถึงบ่ายสาม

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 20
วันที่ 24-28
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมนักเรียนเข้าแถวดูความระเบียบเรียบร้อยจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและเวลาว่างทำงานส่วนตัวพอถึงคาบสอนก็สอนนักเรียน ป.3/1 เนื่องจากครูประจำชั้นไม่สบายจากนั้นก็ไปสอนห้อง 3/2 แล้วสอนวิชาคณิต ป. 3/1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากนั้นก็ตรวจแบบฝึกหัดพอถึงพักเที่ยงก็ตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายสอนวิชาภาษาพาทีห้อง 3/1และคุมแถวนักเรียนกลับบ้านและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน3/1และช่วยงานครูพี่เลี้ยงพอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วตอนบ่ายก็สอนนักเรียนป.1/2และคุมแถวนักเรียนกลับบ้านวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิจากนั้นคุมนักเรียนห้อง 3/1แล้วไปสอนนักเรียนห้อง 1/1 พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารตอนบ่ายช่วยงานฝ่ายวิชาการวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และคุมแถวนักเรียนและฝึกสมาธิจากนั้นทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียนห้อง 1/2ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและตอนบ่ายสอนนักเรียนห้อง3/1จากนั้นก็ช่วยงานฝ่ายวิชาการโดยบรรจุข้อสอบลงในซองจนถึงเลิกเรียนและวันศุกร์คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่แล้วไปคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิและสอนนักเรียนห้อง 1/1สอนนักเรียนห้อง 3/2 ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและช่วยงานธุรการจากนั้นคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 19
วันที่ 17-21
สัปดาห์นี้วันจันทร์คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และห้องเรียนและคุมนักเรียนเข้าแถวดูความระเบียบเรียบร้อยจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและเวลาว่างทำงานส่วนตัวพอถึงคาบสอนก็ไปสอนนักเรียน ป.3/2 และคุมนักเรียน ป.1/2พอถึงพักเที่ยงก็ตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายให้นักเรียนป.1/2 เขียนวิชาภาษาพาทีและคุมแถวนักเรียนกลับบ้านและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน 3/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วตอนบ่ายก็สอนนักเรียน ป.1/2 และคุมนักเรียนห้องนี้เพราะครูประจำชั้นไปอบรมแล้วก็ทำงานให้กับครูประจำชั้น 3/1 และคุมแถวนักเรียนกลับบ้านวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิจากนั้นสอนนักเรียนห้อง 1/1 พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารตอนบ่ายทำงานส่วนตัวจนถึงเลิกเรียนวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และคุมแถวนักเรียนและฝึกสมาธิจากนั้นทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียนห้อง 1/2ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและตอนบ่ายสอนนักเรียนห้อง 3/1จากนั้นก็ทำงานส่วนตัวและคุมนักเรียนกวาดขยะก่อนกลับบ้านและดูแลความเรียบร้อยของห้อง 3/1 และวันศุกร์คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และห้องเรียนแล้วไปคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิและสอนนักเรียนห้อง 1/1สอนนักเรียนห้อง 3/2 ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและช่วยงานครูประจำชั้นจากนั้นคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน


วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 18
วันที่ 10-14
สัปดาห์นี้วันจันทร์คุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและเวลาว่างทำงานส่วนตัวพอถึงคาบสอนก็ไปสอนนักเรียน ป.3/2 แล้วพอถึงพักเที่ยงก็ตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายไปช่วยจัดงานนิทรรศการท่าศาลาและจากการสอนในวันนี้โดยให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์จากนั้นสอนประโยคให้นักเรียนอ่านแล้วให้นักเรียนตอบคำถามและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและทำความสะอาดห้องและช่วยนักเรียนล้างห้องน้ำเวลาว่างก็ทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน3/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วก็ไปช่วยทำอุปกรณ์ค่ายการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลามบ่ายสี่ก็ปล่อยนักเรียนกลับบ้านวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำและเขตพื้นที่และคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิจากนั้นก็ไปคุมนักเรียน1/2เนื่องจากครูประจำชั้นไปอบรม พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารตอนบ่ายก็ประจำห้อง 1/2จนถึงเลิกเรียนวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดและคุมแถวนักเรียนและฝึกสมาธิจากนั้นทำงานส่วนตัวและคุมนักเรียนห้อง 1/2 โดยให้นักเรียนคัดลายมือจากนั้นให้นักเรียนดูนิทานจากอินเตอร์เน็ตและตั้งคำถามจากนิทานถามนักเรียนตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันตอนบ่ายสอนนักเรียน 1/2 โดยตรวจแบบฝึกหัดที่นักเรียนยังค้างอยู่ถ้าใครยังไม่ทำก็ให้ทำจนเสร็จจากนั้นก็ทำงานส่วนตัวและคุมนักเรียนกวาดขยะก่อนกลับบ้านและดูแลความเรียบร้อยของห้อง 1/2 และวันศุกร์คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิและสอนนักเรียนวิชาภาษาพาทีห้อง 1/2 คุมนักเรียนห้อง 1/2 จากนั้นคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน


วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 17
วันที่ 3-7
สัปดาห์นี้วันจันทร์คุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและเวลาว่างทำงานส่วนตัวพอถึงคาบสอนก็ไปสอนนักเรียน ป.3/2แล้วพอถึงพักเที่ยงก็ตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายทำงานที่ยังค้างอยู่และวันอังคารตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดและวันนี้มีนักเรียนศีรษะแตกหนึ่งคนเนื่องจากเพื่อนโยนไม้กวาดลงแล้วเด็กคนนี้ผ่านมาพอดีก็เลยโดนไม้กวาดและครูที่โรงเรียนก็พาไปโรงพยาบาลโดนเย็บสามเข็มและวันอังคารคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและเวลาว่างก็ทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน 3/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและช่วงบ่ายก็สอน 1/2 จากการสอนในวันนี้พบว่านักเรียนจะเล่นกันในห้องไม่ตั้งใจเรียนเสร็จแล้วก็ไปทำงานส่วนตัวบ่ายสี่ก็ปล่อยนักเรียนกลับบ้านวันพุธก็เหมือนอย่างทุกวันและวันนี้ก็ทำงานให้กับครูที่ประจำห้องอยู่จากนั้นก็ไปสอนนักเรียน1/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายก็ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและในการไปวันนี้ก็ได้รู้สภาพปัญหา ความเป็นอยู่ของนักเรียนและ ฐานะของนักเรียนวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมแถวนักเรียนจากนั้นทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียนห้อง1/2ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนตอนบ่ายสอนนักเรียน 3/1 จากนั้นก็ทำงานส่วนตัวและวันศุกร์วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยไม่ได้เข้าแถวหน้าเสาธงนักเรียนก็เลยเข้าแถวหน้าห้องของตนเองก็ไปคุมแถวนักเรียนและไปดูนักเรียนช่วงชั้นที่สองฝึกสมาธิและจากนั้นก็ทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน 3/2 ตอนบ่ายสอนนักเรียน 1/1 แล้วทำงานส่วนตัวจนถึงเลิกเรียนวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 16
วันที่ 27-31
สัปดาห์นี้วันจันทร์ตอนเช้าคุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วพอถึงคาบเรียนก็เข้าสอนนักเรียนห้อง 3/2 จากการสอนในวันนี้พบว่านักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนเนื่องจากโรงเรียนปิดหลายวันและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนวันนี้นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อยมากจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิพอถึงคาบสอนก็เข้าสอนนักเรียนห้อง3/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนพอบ่ายโมงก็สอนนักเรียน 1/2และวันพุธตอนเช้าคุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วพอถึงคาบเรียนก็เข้าสอนนักเรียนห้อง 1/1 พอเที่ยงตักกับข้าวใหห้นักเรียนพอประมาณบ่ายสามก็ไปคุมนักเรียนเล่นพละและในการสอนวันนี้ห้อง 1/1 ไม่ตั้งใจเรียนเลยและวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วพอถึงคาบเรียนก็เข้าสอนนักเรียนห้อง1/2วันนี้ให้นักเรียนทดสอบเก็บคะแนนจากการทดสอบในวันนี้พบว่ามีนักเรียนคนหนึ่งไม่ยอมทำแบบทดสอบเนื่องจากเด็กคนนี้มีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนและตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนพอบ่ายโมงก็สอนนักเรียน 3/1โดยให้ทดสอบเช่นกันและวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสุดสัปดาห์ตอนเช้าคุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมแล้วพอถึงคาบเรียนก็เข้าสอนนักเรียนห้อง1/1โดยให้นักเรียนทดสอบเช่นกันและจากนั้นก็สอนนักเรียนห้อง 3/2 โดยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์และพอตอนบ่ายก็ประชุมถึงห้าโมง

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 15
วันที่ 20-24
สัปดาห์นี้ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากวันจันทร์โรงเรียนปิดวันรายอวันอังคารลาและวันพุธไม่เรียนเนื่องจากครูไทยพุทธไปอมรมที่ทุ่งสงก็เลยไม่มีการเรียนการสอนและวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์พาเด็กไปแข่งทักษะวิชาการที่โรงเรียนทุ่งเกราะและปทุมานุกุล