ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 3
วันที่ 28-01
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามแล้ววันแรกของสัปดาห์นี้ก็เหมือนกับทุกๆวันแต่วันนี้ไม่ได้คุมนักเรียนเข้าแถวเนื่องจากฝนตกพอถึงกิจกรรมพัฒนาสมองดิฉันก็จะไปคุมนักเรียนดูว่าใครทำหรือไม่ทำหลังจากเสร็จกิจกรรมนี้ก็ถึงเวลาถัดแผ่นเฟรมและเสร็จจากกิจกรรมนี้ก็เข้าประจำห้อง 3/1และคุมนักเรียน 3/2 และสอนภาษาอังกฤษ 3/2 และปัญหาที่พบจากการสอนก็คือนักเรียนจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนบางคนทำเป็นเล่นสั่งให้เขียนก็ไม่เขียนสั่งให้อ่านก็ทำเป็นเล่นๆพอเที่ยงก็ตักกับข้าวให้กับนักเรียนหลังจากนั้นก็ไปคุมนักเรียนแปรงฟันเสร็จก็เข้าประจำห้องและครูประจำชั้นให้ช่วยทำปพ.5แทนครูเกษรครูประจำชั้นห้อง3/2และหลังจากนั้นก็คุมนักเรียนและตรวจงานนักเรียนวิชาภาษาไทยและวันนี้ตอนบ่ายห้อง 3/1กับ3/2ก็รวมห้องกันเนื่องจากครูประจำชั้นห้อง3/2หยุดลายาวทำให้ไม่มีครูประจำชั้นและจากการที่รวมห้องกันทำให้ยากที่จะคุมห้องกว่าเดิมพอนักเรียนกลับก็จัดโต๊ะใหม่เพื่อจะได้คุมชั้นง่ายหน่อยพอวันอังคารก็ไปรอรับนักเรียนหน้าโรงเรียนหลังจากนั้นก็คุมแถวนักเรียนและเสร็จจากภารกิจนี้ก็ถึงเวลาถัดแผ่นเฟรมหลังจากนั้นก็เข้าประจำห้องให้ตัวแทนนักเรียนไปรับนมและหลังจากนั้นก็สอนนักเรียนห้อง 3/1และ3/2และพอเที่ยงก็ตักข้าวให้กับนักเรียนและก็คุมนักเรียนแปรงฟันและวันนี้เรียนครึ่งวันเพราะทางโรงเรียนจะประชุมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตสู่ประชาคมอาเซียนลูกเสือและเนตรนารีต้านภัยยาเสพติดและก็ได้ช่วยจัดสถานที่ให้กับโรงเรียนเพราะโรงเรียนเป็นเจ้าภาพวันพุธไม่มีการเรียนการสอนเพราะทางโรงเรียนได้มีโครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตสู่ประชาคมอาเซียนลูกเสือและเนตรนารีต้านภัยยาเสพติดมีโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย 27โรงเรียนได้เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยและวันนี้ก็ได้ช่วยทางโรงเรียนจัดสถานที่ ดูแลอาหารการกินและวันพฤหัสบดีก็ได้มีการเรียนการสอนตามปกติก็ได้ช่วยครูประจำชั้นทำข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายและสอนนักเรียนห้อง 1/2 และ 3/1 วันนี้นักเรียนทั้งสองห้องได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดีมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นและวันศุกร์นี้ก็ได้มีการประชุมผู้ปกครองก็ได้ช่วยงานฝ่ายลงทะเบียนและพอถึงคาบก็สอนห้อง 1/1ห้องนี้เป็นห้องที่เด็กซนมากและคุมชั้นยากกว่าห้องอื่นและหลังจากนั้นช่วยตักกับข้าวให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นงานประจำอยู่แล้ว


โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตสู่ประชาคมอาเซียนลูกเสือ
และเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น