ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 19
วันที่ 17-21
สัปดาห์นี้วันจันทร์คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และห้องเรียนและคุมนักเรียนเข้าแถวดูความระเบียบเรียบร้อยจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและเวลาว่างทำงานส่วนตัวพอถึงคาบสอนก็ไปสอนนักเรียน ป.3/2 และคุมนักเรียน ป.1/2พอถึงพักเที่ยงก็ตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายให้นักเรียนป.1/2 เขียนวิชาภาษาพาทีและคุมแถวนักเรียนกลับบ้านและวันอังคารตอนเช้ารับนักเรียนหน้าโรงเรียนและคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน 3/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วตอนบ่ายก็สอนนักเรียน ป.1/2 และคุมนักเรียนห้องนี้เพราะครูประจำชั้นไปอบรมแล้วก็ทำงานให้กับครูประจำชั้น 3/1 และคุมแถวนักเรียนกลับบ้านวันพุธตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิจากนั้นสอนนักเรียนห้อง 1/1 พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและคุมนักเรียนรับประทานอาหารตอนบ่ายทำงานส่วนตัวจนถึงเลิกเรียนวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และคุมแถวนักเรียนและฝึกสมาธิจากนั้นทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียนห้อง 1/2ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนแล้วคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและตอนบ่ายสอนนักเรียนห้อง 3/1จากนั้นก็ทำงานส่วนตัวและคุมนักเรียนกวาดขยะก่อนกลับบ้านและดูแลความเรียบร้อยของห้อง 3/1 และวันศุกร์คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่และห้องเรียนแล้วไปคุมนักเรียนเข้าแถวและฝึกสมาธิและสอนนักเรียนห้อง 1/1สอนนักเรียนห้อง 3/2 ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและช่วยงานครูประจำชั้นจากนั้นคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น