ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 17
วันที่ 3-7
สัปดาห์นี้วันจันทร์คุมเขตและแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและถัดแผ่นเฟรมและเวลาว่างทำงานส่วนตัวพอถึงคาบสอนก็ไปสอนนักเรียน ป.3/2แล้วพอถึงพักเที่ยงก็ตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายทำงานที่ยังค้างอยู่และวันอังคารตอนเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดและวันนี้มีนักเรียนศีรษะแตกหนึ่งคนเนื่องจากเพื่อนโยนไม้กวาดลงแล้วเด็กคนนี้ผ่านมาพอดีก็เลยโดนไม้กวาดและครูที่โรงเรียนก็พาไปโรงพยาบาลโดนเย็บสามเข็มและวันอังคารคุมแถวนักเรียนจากนั้นคุมนักเรียนฝึกสมาธิและเวลาว่างก็ทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน 3/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและช่วงบ่ายก็สอน 1/2 จากการสอนในวันนี้พบว่านักเรียนจะเล่นกันในห้องไม่ตั้งใจเรียนเสร็จแล้วก็ไปทำงานส่วนตัวบ่ายสี่ก็ปล่อยนักเรียนกลับบ้านวันพุธก็เหมือนอย่างทุกวันและวันนี้ก็ทำงานให้กับครูที่ประจำห้องอยู่จากนั้นก็ไปสอนนักเรียน1/1พอเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนและตอนบ่ายก็ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและในการไปวันนี้ก็ได้รู้สภาพปัญหา ความเป็นอยู่ของนักเรียนและ ฐานะของนักเรียนวันพฤหัสบดีตอนเช้าคุมแถวนักเรียนจากนั้นทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียนห้อง1/2ตอนเที่ยงตักกับข้าวให้นักเรียนตอนบ่ายสอนนักเรียน 3/1 จากนั้นก็ทำงานส่วนตัวและวันศุกร์วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยไม่ได้เข้าแถวหน้าเสาธงนักเรียนก็เลยเข้าแถวหน้าห้องของตนเองก็ไปคุมแถวนักเรียนและไปดูนักเรียนช่วงชั้นที่สองฝึกสมาธิและจากนั้นก็ทำงานส่วนตัวและสอนนักเรียน 3/2 ตอนบ่ายสอนนักเรียน 1/1 แล้วทำงานส่วนตัวจนถึงเลิกเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น