ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงสร้างของ Tense ทั้ง 12

Present Tense

Present Simple (S. + V.1)
Present Continuous (S. + is/am/are + V.ing)
Present Perfect (S. + has/have + V.3)
Present Perfect Continuous (S. + has/have been + V.ing)

Past Tense

Past Simple (S. + V.2)
Past Continuous (S. + was/were + V.ing)
Past Perfect (S. + had + V.3)
Past Perfect Continuous (S. + had been + V.ing)

Futere Tense

Future Simple (S. + will/shall + V.1)
Future Continuous (S. + will/shall be + V.ing)
Future Perfect (S. + will have + V.3)
Future Perfect Continuous (S. + will/shall have been + V.ing)

1 ความคิดเห็น: