ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 4


In class
Aspects: การณ์ลักษณะ - มุมมองของผู้พูดที่มีต่อสถานการณ์นั้น
เช่น ผู้พูดว่า: เสร็จสิ้นแล้ว, กำลังเกิดขึ้น, เพิ่งเกิดขึ้น, เกิดซ้ำๆ

1. Progressive aspect – กำลัง, อยู่, ตลอด (กำลังดำเนินอยู่)
1.1 ดำเนินอยู่ต่อเนื่อง – She was sleeping.
1.2 เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วแต่เกิดขึ้นซ้ำๆ – The boy is hitting my dog with a stick.
1.3 เหตุการณ์ที่ยังไม่เสร็จสิ้น - I’m writing a book on global warming.
1.4 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว – She is living in London.


2. Perfective aspect – แล้ว, เสร็จ, เคย
2.1 เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือเวลาภายหลัง
 – The thief had run away when the police arrived.
2.2 เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วและยังดำเนินอยู่มาถึงปัจจุบัน
– We have lived in Japan since last year.
2.3 เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ระบุเวลาแน่ชัดแค่เกิดขึ้นอย่างน้อย1ครั้งนับจนขณะปัจจุบัน
- I have been to India before.
2.4 เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วและยังส่งผลอยู่ในขณะปัจจุบัน
– He has cut himself, I have eaten rice.


Ex

1. Most people believe that dogs are man’s best friends.
 (คนส่วนใหญ่เชื่อว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์)
2. At present the unemployment in Thailand is stands/28 percent.
(ปัจจุบันอัตราการว่างงานในประเทศไทยอยู่ที่28 เปอร์เซ็นต์)
3. My sister drinks 1 glass of water every morning.
(น้องสาวฉันดื่มน้ำ 1 แก้ว ทุกเช้า)
4. When I was young, I drank a glass of milk every day.
 (ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันดื่มนม 1 แก้ว ทุกวัน)
5. Nid called me a few days ago.
 (นิดโทรมาหาฉันเมื่อสองสามวันก่อน)
6. Since Noi quiet the job, she has never called me.
(ตั้งแต่น้อยลาออกจากงานเขาไม่เคยโทรมาหาฉันเลย)
7. The government has announced an increase in oil prices.
(รัฐบาลประกาศขึ้นน้ำมันแล้ว)
A. Lek has been to Japan twice. (เล็กไปประเทศญี่ปุ่นมาสองครั้งแล้ว)
B. Yai had gone to the States and will be back. (ใหญ่ไปอเมริกาแล้วและจะกลับมาเดือนหน้า)
8. You have been working hard now you should rest/get a rest.
(คุณทำงานหนักมาตลอดตอนนี้ควรจะพักผ่อนบ้าง)
9. While I was waiting for seeing the doctor, I read two magazines.
(ระหว่างที่ฉันรอพบหมอฉันอ่านนิตยสารจบไปสองเล่ม)
10. When I went into the living room, my husband was watching news.
(ฉันเข้าไปในห้องนั่งเล่นสามีฉันกำลังดูข่าวอยู่)
11. When I went into the living room, my husband had watched the news.
(ตอนที่ฉันเข้าไปในห้องนั่งเล่นสามีฉันดูข่าวจบแล้ว)
12. Sak had been smoking for 30 year but he gave up smoking 2 year ago.
 (ศักดิ์สูบบุหรี่มานาน 30 ปี แต่เขาเลิกบุหรี่แล้วเมื่อ 2 ปีก่อน)
13. He will return the book to you on Friday.
 (เขาจะเอาหนังสือมาคืนเธอวันศุกร์) – เหตุการณ์ยังไม่เกิด
14. I am going to start a new job next week.
 (ฉันกำลังจะเริ่มงานใหม่อาทิตย์หน้า)


Out class

1. Do not call me up at 6 am. To 7 pm. I was having dinner at the time.
(อย่าโทรมาหาฉันช่วง 6 โมง ถึงทุ่มหนึ่งนะฉันกำลังกินข้าวเย็นอยู่ตอนนั้น)
2.Called me after 7 pm. I had finished dinner .
 (โทรมาหาฉันหลังทุ่มหนึ่งนะ ฉันกินข้าวเสร็จแล้วตอนนั้น)
3.When we arrived at the office in the morning ,I found that peoele who had broken into the office at night.(เมื่อเช้านี้ตอนเราไปถึงที่ทำงานก็พบว่ามีคนงัดเข้าไปในบริษัทตอนกลางคืน)
4.Joy told to me she will go to Chingmai in May.
 (จอยบอกฉันว่าเขาจะไปเที่ยวเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม)
5.What do you think that when you bought this skirt,It is very short.
 (เธอคิดอะไรตอนที่ซื้อกระโปรงตัวนี้นะมันสั้นมาก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น