ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

Translation folding chicken "The handsome father bantam"

 
                                                                                                                                                
Materials to use


1. Posterpaper cream color, red color, orange color, dark green, and pale green
2. Latex glue
3. Eakeigong size 1 centimeter


Steps to do

1. Cut the poster paper cream color is a 1 piece and fold to the dashed line
2. Cut the poster paper red color is a crest and mouth as an example 1 piece and fold to the dashed line
3. Cut the poster paper orange color is a tail inside and cut the poster paper red color is a tail outside as an example 2 pieces after that use to nib divider and slit dashed line fold up-down in to the dashed line
4. Cut the poster paper dark green color is in to wing inside and pale green color are wings outside as   an example, each 2 pieces and use to nib divider slit dashed line and then fold up-down to the dashed line


1 ความคิดเห็น: