ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

นิทานอีสปเรื่อง สุนัขกับเงา (The dog and The Shadow) , กบเลือกนาย (The Frogs Desiring a King)

                                                           The Dog and The Shadow


Once upon a time a dog met a piece of meat unexpectedly. He gripped the meat in this mouth and went straight home to eat. On his way home while he was crossing a bridge over a brook, he saw his own shadow reflected in the water beneath. He misunderstood that it was another dog with another piece of meat double his own in size. With cupidity he wanted that meat also, so barked at the dog in the water threateningly to get his larger piece. But as he opened his mouth, the piece of meat fell out and dropped into the water. He lost both of meat in the water and his own.

“If you grasp at the shadow you will lose the substance”นิทานเรื่อง The dog and The Shadow (สุนัขกับเงา)


Once upon a time a dog met a piece of meat unexpectedly.
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สุนัขตัวหนึ่งพบเนื้อชิ้นหนึ่งโดยมิคาดฝัน

He gripped the meat in this mouth and went straight home to eat.
มันคาบเนื้อชิ้นนั้นไว้ในปากและตรงรี่กลับบ้าน

On his way home while he was crossing a bridge over a brook, he saw his own shadow reflected in the water beneath.
ระหว่างทางกลับบ้าน ขณะที่มันกำลังข้ามสะพานเหนือลำธารสายเล็ก ๆ สายหนึ่ง มันก็เห็นเงาของมันเองสะท้อนอยู่ในน้ำเบื้องล่าง

He misunderstood that it was another dog with another piece of meat double his own in size.
มันเข้าใจผิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งที่มีเนื้ออีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าของมันที่อยู่ในปาก

With cupidity he wanted that meat also, so barked at the dog in the water threateningly to get his larger piece.
ด้วยความโลภ มันอยากได้เนื้อชิ้นนั้นเช่นกัน ดังนั้นมันจึงเห่าสุนัขที่อยู่ในน้ำอย่างเกรี้ยวกราด เพื่อที่จะได้เนื้อชิ้นที่ใหญ่กว่า

But as he opened his mouth, the piece of meat fell out and dropped into the water.
แต่ขณะที่มันอ้าปาก เนื้อก็ร่วงหล่นไปในน้ำ

He lost both of meat in the water and his own.
มันสูญเสียเนื้อทั้งสองชิ้นทั้งที่อยู่ในน้ำและของมันเอง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“If you grasp at the shadow you will lose the substance”
“ถ้าท่านไขว่คว้าเงาอย่างลุ่มหลง ท่านก็จะสูญเสียสาระสำคัญไป”

คำศัพท์น่ารู้ (vocabularies)

unexpectedly (adv.) = อย่างไม่คาดหวัง brook (n.) = ลำธาร, ห้วย
reflect (v.) = สะท้อนกลับ beneath (adv.) = อยู่ข้างล่าง
misunderstood (v.) = เข้าใจผิด cupidity (n.) = ความโลภ
threaten (v.) = คุกคาม, ข่มขู่ bark (v.) = เห่า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น