ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

HOUSE REGISTRATION

HOUSE REGISTRATION
                 PROVINCIAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, MINISTRY OF INTERIOR
                                                                                                                                                    
                                                      HOUSE PARTICULARS                                  Book No.1

House Code No. 9605-019950-7                 Local Registration Office: RANGET DISTRICT

Address: HOUSE NO. 78/1 Mooti 1
               KALISA SUB-DISTRICT, RANGET DISTRICT,
               NARATHIWAT PROVINCE

Village Name :                                                            House Name :

Type of House : HOUSE                                            Description of house :

Date of stipulating the house number : 13 June 2534

………………………………………………………………………………………………………....................................
                                                             Signatire : ( MR. Tharing Ployduang )         Registrar
                                                        Date of printing the house registration: 25 September 2543
                                                                                                                                                 

Book No.1        List of persons of the house code no. 9605-019950-7            Serial No. 4

Name : MISS FATIMOH PANOH          Nationality : THAI         Sex : FEMALE

ID NO : 1-9605-00139-38-5        Status : RESIDENT     Date of Birth : 29 December 2531

Name of natural mother : YARAH                                             Nationality : THAI

Name of natural father : ROSEM            3-9605-00780-66-4        Nationality : THAI

Transferred from : CIVIL HOUSE REGISTRATION DATABASE

                                                             Signatire : ( MR.Tharing ployduang)               Registrar

…………………………………………………………………………………….............................................................

** Transferred to                                                                                                       Registrar1 ความคิดเห็น: